Základní informace o MŠ

Název: Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, příspěvková organizace, U Santošky 1/1007

Adresa: Mateřská škola U Santošky 178, 150 00 Praha 5

Zřizovatel: Městská část Praha 5

Vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání: Soňa Šulcová, tel. 777788276

Telefon: 

U Santošky 178 251563240, 606242495
třída MŠ v ZŠ - Veverky 734254595

 

Telefon na omlouvání dětí: 

1. - 3. třída MOTÝLCI, BROUČCI, PAVOUČCI 606242495
4. třída VEVERKY 734254595

 

Provozní doba: 

U Santošky 178 6:30 – 17:00 hod
budova ZŠ (Veverky) 7:00 - 17:00 hod

 email:  skolka@santoska.cz

Kapacita: 74 dětí, 6 učitelek (budova U Santošky 178); 24 dětí, 2 učitelky (budova ZŠ)

 

 

4 třídy

Motýlci uč. Tereza Ševčíková, Bára Wendlová
Broučci  uč. Mgr. Eva Fibrová, Soňa Šulcová
Pavoučci uč. Bc. Dagmar Čiháková, Daniela Součková
Veverky uč. Jana Šmídová, Hana Vaňousová

Školní asistent: Bc. Dagmar Čiháková

Asistent pedagoga: Petra Pokorná

Školnice: Božena Švehláková

Úklid: Pokorná Petra

 

 

Stravování: 

pestrá strava je připravována ve vlastní nově zrekonstruované kuchyni. Bližší informace o ŠJ ZŠ na tel. 777 788 274 u p. Kroužkové

Vzhledem k rostoucím cenám potravin, dochází ke zvýšení stravného od 1.9.2020 
a to:  děti do 6 let      42,- Kč
         děti 7 leté         44,- Kč  (dítě dosáhne věku 7 let v tomto šk. roce včetně prázdnin)
 
Stávající trvalé příkazy není nutné navyšovat. Částka 735,- Kč měsíčně je dostačující.

Celodenní stravování:    735,-Kč 

 1/ trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet č. 633051/0100

                 Splatnost:                     5.dne v měsíci

                 Konstantní symbol:       558

                 Do poznámky uveďte jméno dítěte, MŠ - oddělení.

 Přeplatky budou vráceny v červenci. Při vysokém přeplatku i v průběhu školního roku na vyžádání.

 2/ jednorázovým příkazem

                 splatnost:                  10 dní

                 lístky s částkou dostanete do šaten kolem 5. dne v aktuálním měsíci

Přeplatky budou odečteny v následujícím měsíci.

 

Vedoucí kuchařka: Martina Houdková 

pomocná kuchařka: Renáta Pražáková

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 880,-Kč měsíčně (školní rok  2021/22)

platby za MŠ uhraďte na číslo účtu : 161443427/0300, do poznámky uveďte jméno dítěte a oddělení.

( Příklad – jméno příjmení I.odd.)

Měsíční platba školného je 880,- Kč. Platíme na účet školy, měsíčně, pololetně, nebo na celý školní rok.

Platbu za 1.pololetí 4.400,- Kč zašlete na účet školy do 19. září 2021

a platbu za 2.pololetí 4.400,- Kč do 19. února 2022, lze také zaplatit i celý školní rok  částkou 8.800,- Kč, tato částka by měla být uhrazena do konce října 2021.

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

 

Další informace:


Specifika školního vzdělávacího programu: všestranný rozvoj dítěte s preferencí estetické oblasti a ekologie.
Pravidelné aktivity : kulturní a poznávací akce , dopravní hřiště, škola v přírodě dle zájmu rodičů, logopedická prevence.
Kroužky :  dle zájmu rodičů