O mateřské škole

 

MŠ U Santošky 178 se nachází na velmi pěkném místě v barokním zámečku z 19.stol. uprostřed parku Santoška.
Od 1.1.2001 je MŠ sloučena se ZŠ U Santošky 1 v jeden právní subjekt. Vedoucí učitelka MŠ je pověřena řízením předškolního zařízení v plném rozsahu a zodpovídá za úroveň práce školy. Součástí MŠ je školní jídelna. Celková kapacita MŠ pro čtyři třídy je 98 dětí.

Školka má všestranné zaměření s vyzdvižením VV, PV a ekologie. Co ještě nabízíme 

  • logopedická prevence 
  • ŠvP a využívání dopravního hřiště 
  • sportovní kroužek 
  • angličtina pro předškoláky 


Pracujeme podle vlastního výchovně vzdělávacího programu Vše, co potřebuji v životě, jsem se naučil v MŠ'' V dětském hloučku na zámečku. Jeho pracovní verze vychází z RVP, opírá se o prvky Zdravé MŠ, Kurikula předšk.výchovy, Barevných kamínků, Šimona, metodických listů /Raabe/ a dalších dostupných materiálů. Využívány jsou rozmanité kulturní akce, výlety, besedy, koncerty, nové poznatky z dalšího vzdělávání, pedag.časopisy a knihy, dostupné pomůcky a materiály. Postupně vznikají třídní vzděl.programy. Hlavní činností zůstává hra. Hlavní úkoly vyplývaly z přírodního prostředí školy – čtyři roční období s vyzdvižením ekologie a ochrany životního prostředí.Cílem všech zaměstnanců je, aby se děti v MŠ cítily šťastně, spokojeně. Spolupráce s rodiči je založena na osobních kontaktech při předávání dětí, umožnění vstupu do tříd, účasti na školních akcích, aktuální informovanosti na nástěnkách. Filosofií  školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte. Po celkové rekonstrukci školní jídelny a školní zahrady byla provedena krásná půdní vestavba a rekonstrukce hygienických zařízení. Stav celé mateřské školy tak konečně odpovídá všem předpisům a normám.
Praxi u nás vykonávají studentky PŠ a PF UK.

 

Historie školky

Mateřská škola je umístěna v jedné z nejznámějších smíchovských viničních usedlostí uprostřed krásného parku Santoška. Ve druhé polovině 19.století bylo přestavováno nebo nově postaveno na místě původních objektů více než třicet pražských usedlostí. Slohově jde o období romantického později přísného historismu. V roce 1870 vyrůstá tak v těsném sousedství usedlosti z 18. století novogotická vila Santoška, tzv. „ Zámeček „ . Název Santoška je odvozen od jména někdejšího majitele advokáta W. Sontaga, právního zástupce šlechtického rodu Schwarzenberků, který objekt vlastnil kolem r. 1719. V roce 1813 koupila Santošku zámožná rodina Doubků. Sídlo rytíře Doubka mělo tehdy vysokou zeď a hluboký příkop. Původní zahrada bývala vyzdobena barokními plastikami F.J.Platzera z 2. poloviny 18. století. Zůstaly z ní fragmenty – socha ležící Flory a sousoší puttů na vstupní bráně do parku. Park se rozkládá na severovýchodním svahu Paváku, má přes 6 ha. Nadmořská výška je od dvou set čtyř do dvou set šedesáti metrů nad mořem. Zajímavé jsou výhledy na Prahu. Roste zde mnoho druhů vzácných stromů a keřů. V roce 1907 celý objekt zakoupila smíchovská obec a sad změnila na městský park. Bývala tu restaurace s letní zahradou a hudebním pavilonem. K lepšímu propojení se Smíchovem nechala radnice přestavět cesty se schodišti. Ve třicátých letech byly odbourány zbytky původní ohradní zdi.
Po zrušení restaurace byl ve vile učňovský domov, družina mládeže a od roku 1953 zde sídlí mateřská škola. Atypická budova má krásnou architekturu, členité místnosti a útulné interiéry, je památkově chráněná. část přírodního parku zabírá školní zahrada a veřejné hřiště. Kroniky zachycují dějiny školy, vývoj a změny v předškolní výchově i všechny významné události. Zmiňují se také o stavebních úpravách, jsou doplněny fotografiemi.
Naše mateřská škola je mezi rodiči a dětmi velmi oblíbená. Láká i netradiční prostředí a krásná poloha.