Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě, nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Adresa školy:

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace
U Santošky 1007/1
150 00 Praha 5 - Smíchov

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá od 8:00 – 14:00
Elektronická adresa podatelny: podatelna@santoska.cz
ID datové schránky: t26tas8

Datové formáty přijímaných dokumentů v digitální podobě: pdf, docx, xlsx, jpg a další dle domluvy.
Přehled přijímaných technických nosičů: CD, DVD, USB

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích.

Pokud bude zjištěno, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracováván. Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, dokument nebude dále nezpracováván.

Pokud bude zjištěno, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, není uložen na přenosném technickém nosiči dat, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.