Kontakty

Ředitelka

Zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Bartošová Zástupkyně pro II. stupeň, výchovný poradce, učitelé I. stupeň

Mgr. Alice Hrdinová Zástupkyně pro I. stupeň, učitelé I. stupeň

Třídní v: 3. B

Sekretariát

Účtárna

Školník

Školnice MŠ

Vedoucí MŠ

Vedoucí ŠJ

Vedoucí ŠD

Školní psycholog

Učitelé I. stupeň

Učitelé II. stupeň

Učitelky MŠ

Vychovatelky ŠD

Asistenti pedagogů