Kontakty

Ředitelka

Zástupkyně ředitelky

PhDr. Kamila Čmejrková, PhD. Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, učitelé II. stupeň

Třídní 9. B

Mgr. Alice Hrdinová Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, učitelé I. stupeň

Třídní 1. B

Soňa Šulcová Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Sekretariát

Účtárna

Školník

Školnice MŠ

Vedoucí ŠJ

Vedoucí ŠD

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Sedláková Výchovná poradkyně pro I. stupeň, učitelé I. stupeň

Třídní 2. A

Školní psycholožka

Psycholožka PPP pro Prahu 5

Výchovná poradkyně pro II. stupeň

Metodička prevence

Brigita Kufová Učitelé II. stupeň

Třídní 6. C

Učitelé I. stupeň

Učitelé II. stupeň

Učitelky MŠ

Vychovatelé ŠD

Asistenti pedagogů