Soňa Šulcová

Zástupkyně ředitelky
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Umístění:
MŠ U Santošky 178