Informace ohledně letního provozu

Publikováno: 21. 3. 2024 Autor(ka): Dagmar Čiháková

Vážení rodiče, 

v předešlých měsících jste byli seznámeni se změnou letního provozu mateřské školy Vašich dětí. Problematikou letního provozu mateřských škol se důkladně zabýváme a dlouhodobě hledáme systém, který by uspokojil rodiče, děti i pedagožky a pedagogy. Nicméně, uspokojení všech dotčených stran není nikdy lehké. Přesvědčila nás o tom zkušenost z předešlých let. Systém náhradních MŠ nevyhovoval rodičům, pro jejichž děti v náhradní školce nezbylo z kapacitních důvodů místo. Nemusel také vyhovovat všem dětem, které byly nucené rychle si zvyknout na jiné učitele a jiné prostředí. Dokonce jsme na něm nenašli shodu ani s učitelkami a učiteli. Ti si opakovaně stěžovali na neseznámenost se zdravotními a vzdělávacími potřebami nových dětí a nerespektování pravidel náhradních MŠ ze strany rodičů. 

Proto se odbor školství dohodl společně s ředitelkami mateřských škol na termínu, kdy budou všechny mateřské školy uzavřeny. Jedná se o termín od 26. do 30. srpna. V tomto termínu proběhnou nezbytné údržby budov a příprava na nový školní rok. Zároveň přes letní prázdniny dojde k naplnění zákonné povinnosti na čerpání dovolené pedagogických pracovnic a pracovníků, kdy výměra jejich dovolené činí 8 týdnů. Vzhledem k poskytování služeb MŠ celoročně, je komplikované jim (bez uzavření provozu MŠ) umožnit celé čerpání dovolené. Mimo tento termín (26.–30. 8.) musí být o prázdninách každá mateřská škola otevřena minimálně 14 dnů. Každá mateřská škola si však sama rozhoduje o tom, kdy bude mít těchto 14 dní od 1. července do 23. srpna otevřeno. Některé mateřské školy o prázdninách pořádají i vlastní příměstské tábory. 

Uvědomujeme si, že ne každý rodič má mimo termín letního provozu MŠ zajištěné hlídání, nebo si může dovolit zůstat s dětmi doma. Proto jsme se pro toto období snažili zajistit vhodnou alternativu. Ve spolupráci s mateřskými školami a Dětskou agenturou Kroužky, s.r.o. jsme připravili cenově dostupnou nabídku příměstských táborů. Ty budou přednostně otevřeny pro děti z mateřských škol na Praze 5 a zároveň se do nich mohou přihlásit i jejich starší sourozenci (do věku 10 let). Věříme, že možnost umístit předškoláčky a školáčky na jeden stejný příměstský tábor ulehčí mnoha rodičům situaci. Předpokládaná cena za umístění dítěte do příměstského tábora bude činit 1 500 Kč za jeden týden. Cena je tak násobně nižší než běžná cena za příměstské tábory. 

Systém takto dohodnutých příměstských táborů bude fungovat ve třech lokalitách:

od 22. července do 2. srpna v MŠ Nad Palatou a

od 5. srpna do 23. srpna v ZŠ Santoška a MŠ Renoirova / ZŠ Barrandov I.

Informace o programu tábora a registrace budou zaslány všem rodičům jednotně obratem po připravení přihlášek ze strany provozovatele. Registrační formulář bude přednostně zaslán dětem z MŠ na Praze 5. V případě, že by se nenaplnila kapacita tábora, bude registrace otevřena i pro jiné děti. 

Závěrem bych Vás chtěla ubezpečit, že nově nastavený systém letního provozu budeme s odborem školství a ředitelkami MŠ zpětně analyzovat a vyhodnocovat. Budeme rádi, když se systém osvědčí. V případě, že bychom v jeho nastavení shledali závažné problémy, budeme se jimi i nadále zabývat. 

 

Se srdečným pozdravem

Bc. Alena Janďourková 
radní pro školství