Obědy do škol

Informace pro školní rok 2024/25 budou aktualizovány v září 2024.

 

Dne 19. 8. 2019 Rada MČ P5 schválila aktualizaci pravidel Obědů do škol.

Termín na odevzdání žádostí zůstal stejný, tedy do 30. 9. 2023 na Odboru školství MČ Prahy 5. Podle pravidel žádost zkontroluje odbor školství a následně předá Komisi sociální a zdravotní. Konečné slovo pak má Rada MČ Praha 5. Finanční příspěvek pak využívá příslušná škola.

Příspěvek se poskytuje na kalendářní rok.

Pravidla pro využívání příspěvků na stravování zde.

Žádost o příspěvek zde.

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů zde.