Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2021/22

 

Přihlášky na SŠ:

Temíny pro podání přihlášek:

do 30. 11. 2021 obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 1. 3. 2022 obory vzdělání bez talentové zkoušky

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Přihlášky se tisknou ve škole - informace podávají třídní učitelé.

Více informací zde.

 

Jednotné přijímací zkoušky:

Termíny:

čtyřleté obory (po 9. třídě)

  • 1. řádný termín 12. 4. 2022
  • 2. řádný termín 13. 4. 2022
  • 1. náhradní termín 10. 5. 2022
  • 2. náhradní termín 11. 5. 2022

obory osmiletých a šestiletých gymnázií (po 5. a 7. třídě)

  • 1. řádný termín 19. 4. 2022
  • 2. řádný termín 20. 4. 2022
  • 1. náhradní termín 10. 5. 2022
  • 2. náhradní termín 11. 5. 2022

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Specifikace požadavků zde.

Testová zadání k procvičování zde.

Více informací zde.