Český jazyk

Publikováno: 16. 3. 2020 Autor(ka): Michaela Pačesová

zadáno 8. 6.

Online hodiny českého jazyka jsou tento týden ve stejných termínech: středa od 9:00 a čtvrtek od 11:00. 

zadáno 3. 6.

Připomínám úkol z 22. 5., doplňte si (někteří): 

Vypravování, procvičování podmiňovacího způsobuucebnice-online.cz str. 91/6, poslat e-mailem do 30. 5.

zadáno 28. 5.

Jazykový rozbor - ucebnice-online.cz str. 95. Poslat e-mailem do úterý 2. 6.

Skladba
Základní větné členy
Učebnice str. 112-114 - výpisky - přísudek (slovesný, jmenný se sponou), podmět (nevyjádřený, několikanásobný).

zadáno 25. 5.

Tvarosloví - opakování
Do školního sešitu vypracujte úkoly 2-14 z učebnice na str. 111. Pošlete e-mailem do pátku 29. 5.

zadáno 22. 5.

Do 30. 5. si doplňte a odevzdejte úkoly z čj za květen. 

Vypravování, procvičování podmiňovacího způsobu: ucebnice-online.cz str. 91/6, poslat e-mailem do 30. 5.

zadáno 18. 5. 

Doplňovací pravopisné cvičení - výsledek pošlete e-mailem do 20. 5.

zadáno 14. 5.

Informace k online hodině:
Mluvnické kategorie sloves - způsob a čas
Procvičování: učebnice str. 109/1, 2, 3 - ústně
ucebnice-online.cz str. 88-91 + Pracovní sešit 2. díl str. 14-16

Úkoly - poslat e-mailem do 20. května:
1) Učebnice str. 109/4
2) ucebnice-online.cz str. 91 - Jazykový rozbor

zadáno 5. 5.

Jazykový rozbor
ucebnice-online.cz - Český jazyk 6. ročník, str. 87 - Jazykový rozbor, vypracovat úkoly 1-6, poslat e-mailem do 11. 5.

zadáno 4. 5.

Doplňovací pravopisné cvičení - výsledek (procenta úspěšnosti) pošlete e-mailem do 7. 5.

Slovesa
Učebnice str. 107-110
Opakování učiva 5. ročníku - Mluvnické významy sloves
Učebnice str. 107-108 - výpisky: osoba, číslo, způsob a čas, str. 110 - opsat žlutý rámeček (důležité! - pravopis)
www.ucebnice-online.cz - Český jazyk 6. ročník, str. 86-91 - procvičování na online hodinách

zadáno 28. 4.

Úkol:
Doplňovačka - koncovky přídavných jmen přivlastňovacích. Výsledek (procenta úspěšnosti) pošlete e-mailem do 1. 5.

zadáno 27. 4.

Číslovky - opakování
www.ucebnice-online.cz  str. 85 - vyzkoušet si test (probereme na online hodině 28. 4.)

zadáno 17. 4.

Popis pracovního postupu
Učebnice str. 158 - nadpis, opsat žlutou tabulku
Přečtěte si článek na str. 157-158, cvičení 10 a), c) - ústně, b) - písemně do školního sešitu, str. 158/12 - přečíst

Úkol: sloh + pracovní činnosti
Popište souvislým textem pracovní postup, v bodech si napište osnovu (vzor máte v sešitě). Vyberte si jednu ze tří možností: 1. Příprava jednoduchého jídla, 2. Návod na šití roušky, 3. Výroba ptačí budky. U 2. a 3. aktivity nakreslete návod, který využijete v pracovních činnostech. Pošlete e-mailem do konce dubna.

zadáno 16. 4.

Číslovky
Učebnice str. 101-106
1. Číslovky - určité a neurčité, str. 101 - opsat tabulku
2. Druhy číslovek - základní, řadové, druhové, násobné - výpisky z tabulek str. 101-106
Psaní číslovek - str. 102 - opsat žlutou tabulku
Přečíst: str. 104/8 a), str. 105/9 a), b)
Písemně do školního sešitu: učebnice str. 102/3 (v elektronické učebnici www.ucebnice-online.cz na str. 83 najdete správné tvary), str. 106/11 - vypsat číslovky, určit jejich druh

Písemně do domácího sešitu: str. 102/5, str. 103/7 a), poslat e-mailem do 24. 4.

Procvičování na www.ucebnice-online.cz (Čj 6. ročník) - str. 80-85

zadáno 6. 4.

Skloňování zájmen
Opakování on, ona, ono - učebnice str. 96/2 - Odpověď pošlete e-mailem.
Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj
Do školního sešitu: učebnice str. 98 - opsat rámeček, str. 99 - opsat rámeček, použití zvratného zájmena svůj (důležité!), str. 99/1 - přečíst, vyzkoušet si, str. 99/2 - písemně.

Zájmena - opakování
www.ucebnice-online.cz - procvičování na str. 72-79

zadáno 3. 4.

Literatura - E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
Vyberte si jeden příběh, napište stručný obsah a charakterizujte oblíbenou postavu, můžete doplnit o ilustraci, druhá možnost je vytvořit komiks. Pokud nemáte knihu nebo audio k dispozici, napište a domluvíme se. Poslat e-mailem do konce dubna.

zadáno 2. 4.

Práce s textem
Učebnice str. 97/7a), b), c), d) název jedné encyklopedie, e) pouze první část úkolu: žebříček pěti osobností - žen z české historie. Písemně do domácího sešitu, poslat e-mailem do 9. 4.

Skloňování zájmen - ten, náš, váš, on, ona, ono
Do školního sešitu:
Učebnice str. 93-94 - tvary ten, náš, váš - opsat tabulku
str. 94/1, 2a) - pište pouze tvary zájmen, neopisujte celý text, str. 95/3 - ústně
Tvary zájmen on, ona, ono - str. 95 - opsat žlutou tabulku, str. 96/3 - písemně

zadáno 30. 3.

Skloňování zájmen (učebnice str. 91-101)
Tvary zájmena já - opsat žlutý rámeček, práce s textem str. 91-2/1 a), b), c)
Elektronická učebnice www.ucebnice-online.cz  - procvičování na str. 70-71

Do domácího sešitu: Učebnice str. 92/2, 93/4a)
Poslat e-mailem (ofocené přílohou, případně přímo do e-mailu).

zadáno 27. 3. 

Druhy zájmen - procvičování
Učebnice str. 87/2, 88/5 a), b), 89/9, 90/12,13 - písemně

Přídavná jména - opakování

Vyzkoušejte si test v elektronické učebnici na www.ucebnice-online.cz - Český jazyk 6, str. 68/test č. 7

zadáno 25. 3.

Čtenářské deníky - změna pro 2. pololetí:

Vzhledem k uzavření knihoven není nutné vybírat pouze z doporučené četby.

Do konce května přečíst 3 knihy podle vlastního výběru, zapsat do čtenářského deníku. Zápisy ofotit a poslat e-mailem, kdo nemá možnost, odevzdá ve škole.

zadáno 23. 3.

Zájmena
Učebnice str. 85 - žlutý rámeček - opsat do sešitu
Přečíst článek + str. 85/1a) písemně (pouze první část úkolu, tj. vypsat všechna zájmena osobní a napsat je v 1.p.)
Druhy zájmen - str. 85 - 89, vypsat všechny druhy zájmen (žluté rámečky)

zadáno 20. 3.

Přídavná jména - opakování (učebnice str. 68 - 84)
Učebnice str. 83/ 12 a), 13 a) písemně do školního sešitu
Doporučuji procvičovat pravopis přídavných jmen - využijte cvičení v učebnici (str. 72, 75, 79) i procvičování na internetu.

zadáno 19. 3.

Popis dějový (sloh)
Učebnice str. 155 - přečíst oba texty + str. 156/1a)
Písemně do školního sešitu (sloh) - nadpis: Popis dějový, opsat žlutou tabulku na str. 156. Vyberte si jeden z úkolů na str. 156-157/ 6, 7, 8, 9 a napište do sešitu, nebo můžete poslat text e-mailem na moji adresu (pište do e-mailu, neposílejte přílohy).

zadáno 16. 3.

Stupňování přídavných jmen

Učebnice str. 80 - přečíst článek + cvičení 1, 2
Do školního sešitu:
str. 81 - opsat tabulku, zapsat všechny dvojice slov ze cvičení 4 a), b), c), d), e) - např. krátký-kratší
str. 82/5a), 82/6, 83/7 (vytvořit věty), 83/8

Opakování učiva - přídavná jména (viz předchozí úkoly), procvičování pravopisu podstatných a přídavných jmen

Přídavná jména přivlastňovací
Do školního sešitu:
Učebnice str. 77 - opsat množné číslo (tabulka)
str. 78/2a), 2b), str. 79/6, str. 79/9a)

Do domácího sešitu:
Učebnice str. 79/8b)