Projekt Planeta Praha

Publikováno: 28. 10. 2022 Autor(ka): Veronika Fenclová

Před podzimními prázdninami jsme se věnovali projektovému vyučování.

Nejdřív jsme rozdělili všechny žáky 5. - 9. tříd do skupin, každou skupinu měli na starosti dva vyučující. Ve čtvrtek 20. 10. jsme měli první krátkou pracovní schůzku, vyjasnili jsme si ve skupinách, jaký bude program dvou projektových dní.  V pondělí 24. 10. všechny skupiny zhlédly film Planeta Praha, poté se již žáci ve skupinách začali zabývat vybranými tématy, všechna témata se týkala přírody v Praze. V úterý 25. 10. některé skupiny vytvářely výstupy z projektu, jiné ještě byly v terénu.

Všichni jsme si dva zajímavé a netradiční dny velmi užili. 

Pár fotek z práce jedné ze skupin zde

Práci další skupiny si můžete prohlédnout tady.

Další skupina zde.