úkoly 27. - 1.5.

Publikováno: 27. 4. 2020
ČJ - Přídavná jména uč. s.133, 134, 135/4,5,6a - napiš, 136/8
       Ps s. 38/4,  39/5 podstatná jména, slovesa, přídavná jména,   139/6
Ma -  Ps s. 3/1,  4/1,2,3,4,   5/1,2,3, okraj,    6/1
Pu - příprava na 4.5. Živá příroda - společné znaky  uč.s.34 - 35
                                  Rozdělení rostlin uč. s. 36 -38
       opakování Ps s.48,49
pravidelné videohovory
 
Vv - obrázek na téma "Kreslíme si pro radost"
       malba "Kvetoucí strom nebo stromy"