Angličtina 5.AB (H.Ben Touzia) - 8.6. - 12.6.

Publikováno: 8. 6. 2020 Autor(ka): Hana Ben Touzia

Online hodiny tento týden: úterý od 11.00 odkaz: https://meet.google.com/uwy-imwh-gpq - paní učitelka Ben Touzia a 

každý čtvrtek od 10.00 https://meet.google.com/xgt-ehua-gto  - paní učitelka McCollum 

Angličtina 5.AB (H.Ben Touzia) - 8.6. - 12.6.

Milí rodiče a děti, v tomto odkaze naleznete přehled toho, co by děti měly zvládnout tento týden.

Od 25.5. se některé děti budou už učit ve škole, někdo stále doma. Nadále budou děti dostávat úkoly a bude probíhat online hodina 2x týdně. Děti ve škole budou ještě ve čtvrtek sledovat hodinu druhé skupiny (paní uč.McCollum). Kdo bude chodit do školy, vezměte si v úterý a ve čtvrtek angličtinu (učebnici, pracovní sešit a sešit) s sebou.

Týden 8.6. - 12.6.

Blížíme se ke konci 5. lekce.

1) online hodina v úterý - zopakujeme si slovíčka Our town a naučíme se tvořit otázky s There is/There are

- v uč. na s. 57 si doplníme zelený rámeček (můžete si přepsat i z pracovního sešitu na s. 77/ 5.3a, 5.3b There is/are otázky a krátké odpovědi)

- uč. s. 57/cv.4. - projdeme si společně tabulku a zkusíme vytvořit krátké rozhovory

- můžete si doplnit interaktivní pracovní list ZDE

2) v pracovním sešitě si doplň s. 46 - 47, poslechové cvičení 4 si pustíme v úterý na online hodině. Pokud bychom nestihli nebo byste si chtěli přehrát ještě jednou - nahrávku najdete v přiložených souborech P1_PS_47_4 mp3

--- pod tabulkou najdeš cvičení, ve kterém doplníš věty podle tohoto poslechu

3) ve čtvrtek bude online hodina s p. uč. McCollum - 5D Mickey, Millie and Mut - Mut's Dream

 - can/can't - tabulky najdeš v pracovním sešitě na s. 77 - přepiš si je do sešitu

- poslech si můžeš pustit ZDE - page 58, exercise 1

4) doplň si v pracovním sešitě s. 48 - 49

- poslechové cvičení 49/4a najdeš v přiložených souborech P1_PS_49_4 

- 4b - napíšeš věty o Jessice

- 49/cv. 3 -napíšeš pravdivé věty o sobě

Great job everyone and have a nice week!

Hana BT

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 1.6. - 5.6.

Pokračujeme v 5.lekci.

1) opakování Our house - zkontroluj si, zda máš napsaná slovíčka v sešitě (PS s. 84 - Our House, Places, Furniture)

- na procvičení slovíček můžete využít Interaktivní pracovní list nebo odkaz ZDE

- v pracovním sešitě vypracuj s. 44 

2) online hodina v úterý: opakování There is/There are

- zopakuj si gramatiku There is/are ZDE

- zopakuj si předložky ZDE

- v pracovním sešitě si vypracuj s. 45/cv.2,3. Nahrávku ke cvičení 5 nalezneš v souborech. Na otázky zkus odpovědět jednoduchými větami, nejen slovem.

3) online hodina ve čtvrtek: Our Town

- učebnice s. 56 - Vocabulary - poslech ZDE. (Page 56,exercise 1a)

- Zapiš si do sešitu slovíčka Our town (najdeš také v pracovním sešitě na s. 84 Places in a  town). 

- poslechni si rozhovor s.56/cv. 2 - poslech ZDE (Page 56, exercise 2)

Have a nice week!

Hana BT

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Týden 25.5. - 29.5.

Pokračujeme v 5. lekci. Tento týden nás čeká téma Our house.

1) Budeme dělat v úterý na online hodině, ostatní si udělají tento úkol doma. V učebnice na s. 54 si prohlédni obrázek. Zvládneš pojmenovat jednotlivé místnosti? Poslech ZDE Page 54, exercise 2b. Která místnost na obrázku chybí?

Přečti si text pod obrázkem This is our house. Poslech si můžeš pustit ZDE Page 54, exercise 1

Na procvičení můžete využít Interaktivní pracovní list

2) Zapište si do sešitu nová slovíčka, téma Our House. Přiřaďte názvy částí domu (slova jsou v textu modře) k číslům na obrázku, a slovíčka si přeložte. Kdo chce, může si nakreslit jednoduchý obrázek domu a ten popsat.

3) Popisujeme místo nebo obrázek.

Přepište si do sešitu tabulku There is/there are (můžete opsat z pracovního sešitu na s. 77/5.2 There is/are: kladné a záporné tvary. 

Pamatuj:

There is/isn´t --- jednotné číslo (je/není ….)

There are/aren´t ---- množné číslo (jsou/nejsou…)

Doplňte věty ve cvičení 5 a vypište je pod tabulku. Řešení naleznete v souborech.

4) Ve čtvrtek na online hodině bude opakování There is/There are a slovíčka Furniture (nábytek)

 - v pracovním sešitě si vypracujte s. 44 a 45.

Have a nice week!

Hana BT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 18.5. - 22. 5.

Ve čtvrtek jsme na online hodině s dětmi začali 5.lekci (Unit 5 Places), naučili se nová slovíčka My room a předložky (uč.s.52)

1) děti se naučí nazpaměť slovíčka v učebnici s. 52/cv.1 a zapíší si je do slovníčku v sešitě. Slovíčka najdete i v pracovním sešitě na s. 83 vpravo dole. Dále si do sešitu napíší předložky PREPOSITIONS s. 52/cv.3 a nakreslí si ke každé předložce obrázek

Na procvičení můžete využít Interaktivní pracovní list

2) pracovní sešit si doplňte do strany 43.

3) PROJEKT My room  - děti nakreslí obrázek svého pokoje a popíší ho. Napište nejméně 10 vět, ale můžete klidně i více! Př. The books are on the bookshelf.

Zkuste využít všechny předložky a co nejvíce nových slovíček:) 

4) další interaktivní pracovní listy (dobrovolné, pokud máte vše hotovo)

Pracovní list 1 - Studying at home - Jak vypadá týden chlapce v době. kdy jsou školy zavřené z důvodu pandemie.

Pracovní list 2 - My room True/False

Pracovní list 3 - Prepositions of place - předložky

 Have a nice week!

Hana Ben Touzia

 

Týden 11.5. - 15.5.

1)  z minulého týdne jsme dokončili opakování lekce 4 – v pracovním sešitě máme vše hotovo do strany 41.

V učebnici jsme skončili na straně 50 – opakovali přítomný čas - present simple: kladné a záporné věty a otázky.

2) zopakujte si přítomný čas pomocí interaktivního pracovního listu TADY

- hotovou práci mi můžete zaslat přímo na email bentouzia@santoska.cz

- více cvičení najdete na www.umimeanglicky.cz

3) kdo nebyl na online hodině, může si poslechnout ZDE  (s.50/cv.4) a doplnit tabulku

- ÚKOL: vyplňte tabulku o vašem kamarádovi/vaší kamarádce (zavolejte si nebo se a zjištěné informace použij pro svůj projekt:

- PROJEKT My Friend  

Podle cvičení 50/4b napište 8 – 10 vět o vašem kamarádovi (na papír A4 nebo na počítači). Můžete nakreslit portrét nebo přidat třeba společnou fotku :)

Práci mi vyfoťte nebo pošlete přiložený soubor na můj email (viz výše)

4) na online hodině začneme 5. lekci - Places

 

Have a nice week!

Hana Ben Touzia

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 4.5. - 7.5.

1) hry na opakování: What's the time?  TADY

a interaktivní hra Time TADY

2) video na opakování My day TADY

Další hry na opakování slovíček naleznete na tomto odkaze.

- témata k lekci: SPORTS, MUSIC

3) Live worksheets: vypracujte si interaktivní pracovní list a pošlete mi rovnou výsledek na email bentouzia@santoska.cz

Pracovní list 1 - Daily routines

Pracovní list 2 - Time

Pracovní list 3 -Sports

4) online hodina: připravte si učebnice a pracovní sešit.  Zopakujeme lekci společně na s. 50 Revision, podle času si zkontrolujeme cvičení v pracovním sešitě.

Take care!

Hana Ben Touzia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 27.4. - 30.4. - Opakování 4. lekce

1) v pracovním sešitě vypracuj strany 40 - 41.

2) zkontroluj slovíčka 4. lekce PS s. 84: (co bys měl/a mít zapsáno ve Vocabulary v sešitě) : B My day, C Free time, Sports

3) online hodina: připravte si učebnice a pracovní sešit.  Video z učebnice - Sports in Britain and the USA. What's your favourite sport? What sport do you want on TV?

Děkuji všem, kteří mi poslali vypracovaný projekt!

Take care!

Hana BT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden 20.4.-25.4.

  • Doplň si křížovku v pracovním sešitě na s. 38. Pokud ji máš hotovou, můžeš si zahrát online osmisměrku (Sports and games) na tomto odkaze https://thewordsearch.com/puzzle/1075127/ nebo si ji vytiskni z přílohy

 

  • Zahrajte si hru se slovíčky – Sports equipment (sportovní vybavení)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-equipment

 

Projdi si jednotlivé úkoly (TASKs). Do you play football? Do you have a favourite team?

Challenge of the week – Výzva týdne:

MY FAVOURITE SPORT

Vytvoř STRUČNÝ plakát o tvém oblíbeném sportu: stručný popis, vybavení, počet hráčů, doplň obrázky nebo fotky atd. a pošli mi fotku nebo prezentaci na email!

Take care!

Hana Ben Touzia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Určitě doporučuji procvičovat angličtinu každý den. Můžete využít různé odkazy, ale doporučuji:

1) podpora učebnice Project online: ZDE

- Záložka Grammar - cvičení 1-3

- Záložka Vocabulary - cvičení 1-2

- v záložce AUDIO naleznete nahrávky ke cvičením v učebnici.

Poslech s. 44/cv. 2, s.45/cv. 8a

Poslech s. 42/cv. 2 jako opakování - MY DAY

 

2) aplikace www.umimeanglicky.cz

V aplikaci jsou již zadané domácí úkoly, které děti vypracují.

Úkol do konce týdne: Vypracovat projekt MY DAY - tzn. jak vypadá váš den mimo školu, v kolik hodin vstáváte, snídáte atd. Můžete zařadit různé denní aktivity (viz uč. s. 44), fotky, obrázky. Jako pomoc využijte učebnici, slovník nebo Překladač Google. Rozsah 12 - 15 vět, může být i více! Fotky vašich projektů mi prosím pošlete do konce týdne na email bentouzia@santoska.cz.

Projekt můžete vypracovat i v programu PowerPoint nebo Word.

Těším se na vaše projekty!

S pozdravem,

Hana BT

Hana Ben Touzia