angličtina 5.A (Bittnerová) - průběžně aktualizováno

Publikováno: 23. 4. 2020

Online videohovory budou probíhat na https://meet.google.com/oph-tnhe-hbn

 

18.6.

Dnes proběhla poslední (devátá) online hodina. Velká pochvala dvěma připojeným - Mako a Petr:-)

Téma dnešní hodiny sloveso can - otázky a krátké odpovědi.

Poslechli jsme si příběh v učebnici str. 58. V prac. sešitě jsme doplnili stránky 48, 49.

Za domácí úkol máte v prac. sešitě str. 49/4c.

Have a great summer break! See you next school year:-)

11.6.

Dnes proběhla osmá online hodina. Pochvala dvěma připojeným (Mako a Petr). Máte za práci v hodině zaslouženou jedničku:-)

Téma dnešní hodiny places in the town/místa ve městě + tvoření otázek a krátkých odpovědí typu Is/Are there....?/ Yes, there is/are.

No, there isn´t/aren´t. 

Pracovali jsme v učebnici str. 56-57 a vprac.sešitě str. 46-47.

Za domácí úkol máte v prac.sešitě str. 46/1 + 47/3,4c.

Have a good weekend! Hope to see you next Thursday:-) Bye for now. 

4.6.

Dnes proběhla sedmá videokonference. Velká pochvala třem připojeným (Mako, Nela a Mariella). Máte za práci v hodině jedničky:-) Pracovali jsme v učebnici str. 54-55 (nová slovní zásoba furniture/nábytek + gram.vazba there is/are) a v pracovním sešitě str. 44-45.

Za domácí úkol máte do školního sešitu překreslit plánek bytu z učebnice str. 55 a podle textu Flat to let dopsat názvy místností+nábytek.

See you next time:-)

28.5.

Dnes proběhla již šestá online hodina. Velká pochvala třem připojeným (Mako, Petr a Nela). Máte za práci v hodině jedničky:-)

Opakovali jsme předložky místa - učebnice str. 53. Začali jsme novou slovní zásobu Our house - učebnice str. 54.

Za domácí úkol máte v učebnici str. 54/5 do školního sešitu. V pracovním sešitě dokončit str. 44.

Have a good weekend! Looking forward to seeing you next Thursday:-)

20.5.

Dnes proběhla pátá online hodina. Pochvala třem připojeným (Mako, Petr, Mariella). Máte za práci v hodině jedničku:-) Mako a Mariella ještě jednu za splněný domácí úkol:-)

Pracovali jsme v učebnici str. 53 - Prepositions of place/ Přeložky místa. Dále v pracovním sešitě str. 43.

Za domácí úkol máte v prac.sešitě str. 43/8 + str.76/5.1 - nakreslit a na druhou stranu anglicky napsat předložky a str. 77/Přeložte (věty).

Have a great weekend! Bye for now.  

14.5.

Dnes proběhla čvrtá online hodina. Velká pochvala Nele, Terce a Makovi za práci v hodině - máte jedničku:-) Nela a Terka mají ještě jednu za vypracovaný úkol ve školním sešitě.

Opakovali jsme přítomný čas prostý. Zkuste si znovu tento pracovní list.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk

Začali jsme novou (pátou) lekci - učebnice str. 52. Za domácí úkol máte v pracovním sešitě  dopsat český význam slovíček str. 76/5.1. Dále dokončit v prac.sešitě str. 42 a 43/6. 

Have a good week! Hope to see you next Thursday:-)

7.5.

Dnes proběhl třetí videohovor. Pochvala a jednička za práci v hodině patří Nele, Makovi, Petrovi a Mariele, která se připojila poprvé:-) Nela a Mako mají ještě jednu jedničku za splněný domácí úkol:-)

Dokončili jsme v učebnici Revision/Opakování (přítomný čas prostý) str. 50. V pracovním sešitě Progress check str. 41.

Za domácí úkol máte z učebnice str. 51/4c do školního sešitu (napsat o sobě 8 vět typu My name is ..../I am from.../I have got/haven´t got ...../ My favourite subjects are..../ I play/don´t play the piano/ I go to Santoška primary school). Dále v pracovním sešitě str. 41/ 3b.

Have a great weekend! Hope to see you next Thursday:-)

30.4.

Dnes proběhl druhý videohovor. Pochvala a jednička za práci v hodině patří Nele, Makovi a Petrovi:-)

Opakovali jsme v učebnici str. 50/1,2 + 51/2  přítomný čas prostý(affirmative, negative, questions).

Za domácí úkol máte v prac.sešitě str. 35/5 - přepsat věty ve 3.osobě čísla jednotného do školního sešitu.

Příště dokončíme opakování 4.lekce (Revision) v učebnici str.50 a v prac.sešitě str.41/3.

Have a nice weekend! Bye for now.

23.4.

Dnes ve 13:00 proběhl první videohovor. Velká pochvala pro Terku a Nelu. Zvládly jste to výborně! Máte za práci v hodině jedničku:-) Děkuji Viky za práci na projektu My day a Petrovi za vypracování domácího úkolu. Máte také jedničku:-) Ostatní mají stále šanci jedničku získat, pokud podle vzoru v učebnici str. 42 napíšou, vyfotí a a pošlou projekt My day na můj školní email bittnerova@santoska.cz.

Budeme se potkávat pravidelně každý čtvrtek ve 13:00. Mějte u sebe učebnici, pracovní sešit, školní sešit a penál. Přístě se znovu vrátíme k procvičování přítomného času prostého/present simple.

Have a nice weekend! See you next Thursday:-)

22.4.

Pro velký zájem jsme se rozhodly rozdělit se na skupiny AJ, jak jste zvyklí. Díky menšímu počtu dětí se nám bude lépe angličtina procvičovat.

Skupina paní učitelky Bittnerové se přihlásí na tento odkaz: https://meet.google.com/oph-tnhe-hbn

Těšíme se!

2.4.

I tento a příští týden pokračujeme v procvičování přítomného času prostého (present simple).

Type the whole sentence into the box and click ´check´.

Přepište věty do rámečku a klikněte na ikonu ´check´. Pro zobrazení správné odpovědi klikněte na ikonu ´show´.

1. cvičení na věty kladné (positive)

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-1.html

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-2.html

2. cvičení na tvoření vět v záporu (negative)

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-3.html

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-4.html

 

3. cvičení na tvorbu otázek pomocí slovesa do/does

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-5.html

4. cvičení na tvorbu otázek ´Wh´questions

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-6.html

5. cvičení komplexní (mixed exercises)

 

17.3.

Je potřeba doplnit všechny nedodělané pracovní listy a cvičení v pracovním sešitě do str.39(včetně).

Po návratu do školy budeme opakovat Present simple/přítomný čas prostý-tvoření otázek a krátkých odpovědí s do/does(viz mini prac.list s hadem Present simple).

Je potřeba si vzadu prac.sešitě přečíst Přehled mluvnice. Přítomný čas prostý 4.3-4.6 str. 75-76.

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-7.html

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-8.html

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-9.html