Opakování čj, matematika - září

Publikováno: 8. 9. 2020

Český jazyk -  abeceda, psací písmo, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, slova významem protikladná

slabika, souhlásky, samohlásky

měkké, tvrdé souhlásky

 

Matematika -  jednotky, desítky, porovnávání v oboru 0 až 100, + - s přechodem desítky, slovní úlohy o něco méně, více

geometrické tvary, tělesa

 

úsečka