angličtina 2.A, B (Bittnerová) - průběžně aktualizováno

Publikováno: 27. 4. 2020

Online videohovory budou probíhat na https://meet.google.com/rkf-htzz-vrr

23.6.

Dnes proběhla poslední (desátá) online hodina 2.B.

Opakovali jsme probranou slovní zásobu 7.lekce (outdoor toys/hračky) - učebnice str. 61-62.

Níže najdete odkaz na písničky, které jsme si pouštěli.

Můžete si znovu pustit video, jak nakreslit fotbalový míč.

 https://www.youtube.com/watch?v=_vqnIBPk9fU

Looking forward to seeing you next school year:-) Have a great summer!

22.6.

Dnes proběhla poslední (desátá) online hodina 2.A.

Velká pochvala pro všechny připojené Anička, Vojta, Liza, Amálka, Šimon, Anežka:-)

Opakovali jsme slovní zásobu 7.lekce (outdoor toys/hračky) - učebnice str. 61-62.

Níže najdete odkazy na písničky, které jsme si pouštěli.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song3?cc=cz&selLanguage=cs

Have a great summer! Looking forward to seeing you next school year:-)

16.6.

Dnes proběhla devátá online hodina 2.B.

Velká pochvala pro Amálku, Aničku a Kubu:-)

Níže najdete odkazy na všechna videa, která jsme si pouštěli.

Za domácí úkol si máte nakreslit kartičky outdoor toys/hračky - učebnice str.59

15.6.

Dnes proběhla osmá online hodina 2.A.

Velká pochvala všem připojeným (Anička, Anežka, Liza, Vojta, Amálka, Šimon):-)

Opakovali jsme slovní zásobu What is she/he wearing?/oblečení a What´s the weather like?/počasí.

https://www.youtube.com/watch?v=2WOMO4o8oD8

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo

https://www.youtube.com/watch?v=nY3N_j6KmNE&list=PLoqrDvDu1YQLNeYtakyyNCjtjmWVcvBbf&index=7

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser

Začali jsme novou(sedmou lekci) - učebnice str. 58-59.

Znovu si můžete přehrát a procvičit slovní zásobu, pustit si písničku i příběh.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_07?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_07?cc=cz&selLanguage=cs

Za domácí úkol máte nakreslit šest obrázkových kartiček outdoor toys/hračky - učebnice str. 59. 

Have a good week! See you next Monday:-)

9.6.

Dnes proběhla sedmá online hodina 2.B. Pochvala připojeným na tabletu (Anička, Amálka, Kuba). Honza zlobil, nepracoval:-(

Odkazy na videa najdete níže.

Znovu si můžete pustit a zatančit Elephant dance.

https://www.youtube.com/watch?v=nY3N_j6KmNE

Za domácí úkol máte ve školním sešitě nakreslit a napsat anglicky barvu+oblečení na postavě holky a kluka. 

Have a good week! See you next Tuesday:-)

8.6.

Dnes proběhla sedmá online hodina 2.A.  Všem připojeným (Anička, Amálka, Anežka, Vítek, Vojta, Šimon) pochvala za práci v hodině:-)

Níže najdete písničky, které jsme si pouštěli.  

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06chant?cc=cz&selLanguage=cs

Doporučuji zahrát si hry k procvičení slovní zásoby.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_06/games_unit06_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_06/games_unit06_01?cc=cz&selLanguage=cs

Za domácí úkol máte ve školním sešitě vybarvit a popsat oblečení (T-shirt, trainers, sandals, sun hat, dress, shorts) na postavě holky a kuka.

Have a good week! See you next Monday:-) Bye for now.

2.6.

Dnes proběhla šestá online hodina 2.B. Pochvala připojeným přes tablet (Anička, Amálka a Kuba, Honza musí příště více mluvit) i těm, kteří pracovali ve třídě přes interaktivní tabuli:-) 

Níže najdete seznam všech videí, která jsme si puštěli + domácí úkoly.

Have a good week! See you next Tuesday:-) Bye for now.

1.6.

Dnes proběhla šestá online hodina 2.A.  Pochvala všem připojeným (Anička, Amálka, Liza, Vojta, Vítek, Šimon).

Začali jsme novou (šestou) lekci - učebnice str.50-52.

Poslechněte si znovou slovní zásobu (clothes/oblečení), příběh a videa, která jsme si pouštěli.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70&t=129s

 https://www.youtube.com/watch?v=RedpaZEHBYU

Za domácí úkol máte na kartičky s oblečením, které jsme si vybarvili připsat z druhé strany anglicky barvu.

Ve školním sešitě vybarvit a dopsat názvy oblečení, které visí na prádelní šňůře.

Have a good week! See you next Monday:-) Bye for now.

 

26.5.

Dnes proběhl pátý videohovor 2.B. Velká pochvala Aniččce a Amy/Amálce. Jste jedničky:-)

Všechna videa si můžete znovu pustit. Najdete je níže.

Za domácí úkol na příště máte vyrobit kartičky - nakreslit nevybarvené a z druhé strany napsat oblečení z učebnice str.51.

Have a good week! See you next Tuesday:-)

25.5.

Dnes proběhl již pátý videohovor 2.A. Pochvala všem připojeným (Šimon, Anežka, Liza, Anička, Vojta, Amálka). Všichni, kdo splnili domácí úkol mají jedničku:-)

Opakovali jsme názvy pokojů+barvy. Můžete si znovu pustit všechna tři videa.

https://www.youtube.com/watch?v=mV-TnrvUJ9Q

https://www.youtube.com/watch?v=1unJrlQY85E

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U

Za domácí úkol máte nakreslit na kartičky oblečení (nevybarvené) a z druhé strany napsat slovíčka (učebnice str.51).

Have a good week! See you next Monday:-) Bye for now.

19.5.

Dnes proběhla čtvrtá online hodina angličtiny 2.B. Velká pochvala Isakovi a Elišce Sedláčkové. Máte zasloužené jedničky jak za práci v hodině, tak za splněný domácí úkol:-) 

Všechny odkazy a videa, která jsme si pouštěli najdete níže.

Za domácí úkol máte do školního sešitu nakreslit nábytek ve svém pokoji - My bedroom 

Have a good week! Hope to see you next Tuesday:-) 

18.5. 

Dnes proběhla čtvrtá online hodina angličtiny 2.A.  Pochvala všem připojeným (Vojta, Vítek, Šimon, Anežka, Karin, Anička, Liza). Vítáme nově připojenou Amy/Amélii.

Opakovali jsme Parts of a house (viz níže přiložený odkaz na písničku It´s lunchtime).

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalong_unit05song?cc=cz&selLanguage=cs

Probranou slovní zásobu si můžete procvičit zde (interaktivní pracovní list Parts of my house).

https://www.liveworksheets.com/ri392305ri

Procvičovali jsme odpovědi na otázky typu Where´s the bathroom?/ It´s upstairs/downstairs - učebnice str. 45.

Za domácí úkol máte do školního sešitu nakreslit My bedroom/ Můj pokoj (viz níže přiložený odkaz).

 https://www.youtube.com/watch?v=UUADD6J07cU

Nezapomeňte si znovu poslechnout písničku I need a new house (od stopáže 9:26).

https://www.youtube.com/watch?v=_-yj0lNXBks

Have a good week! Hope to see you next Monday:-) 

 

12.5.

Dnes proběhla třetí online hodina angličtiny 2.B. Velká pochvala všem připojeným (Kuba, Isak, Eliška S., Amálka). Vítáme nově připojenou Aničku:-) Ti, kreří splnili domácí úkol a nakreslil do školního sešitu dům s popisky, patří jednička:-) Za domácí úkol přidáme a dopíšeme k domu 4 nová slovníčka z učebnice str. 45. Budeme procvičovat otázky a odpovědi typu Where is your bathroom?/ Upstairs, downstairs; on the right/left.

Můžete si znovu pustit video na zopakování Parts in a house.

https://www.youtube.com/watch?v=_-yj0lNXBks

Dále si můžete pustit nahrávky v pracovním listě.

ttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/Rooms_op22872fu

 Looking forward to seeing you next Tuesday:-) Bye for now.

11.5.

Dnes proběhla třetí online hodina angličtiny 2.A.  Velká pochvala všem, kterým se podařilo připojit (Vítek, Karin, Šimon, Anežka, Vojta, Liza). Ti, kteří splnili domácí úkol mají jedničku:-)

Ti, kteří neměli školní sešit mají šanci získat jedničku příště. 

Procvičovali jsme Parts of a house - písnička+slovní zásoba 

https://www.youtube.com/watch?v=qO1_qYACNLE

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc=cz&selLanguage=cs

Opakovali jsme otázky a odpovědi typu Where´s the ....?/ In the bathroom.

Pustili jsme si písničku Where´s my sock?

 https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalong_unit05chant?cc=cz&selLanguage=cs

Za domácí úkol mají děti do obrázku domu ve školním sešitě přepsat z učebnice str. 45 čtyři nová slovíčka:

UPSTAIRS-nahoře

DOWNSTAIRS-dole

ON THE RIGHT-vpravo

ON THE LEFT-vlevo

Hope to see you next Monday:-) Bye for now. 

 5.5.

Dnes proběhla druhá online hodina angličtiny 2.B. Pochvala všem zúčastněným (Amálka, Eliška Sedláčková, Kuba a Honza). Příští úterý se spojíme v 10:00.

4.5.

Dnes proběhla druhá online hodina angličtiny 2.A. Pochvala všem zúčastněným (Vítek, Vojta, Šimon, Anička, Karin, Anežka, Liza).

Opakovali jsme dny v týdnu. Do školního sešitu jsme si přepsali dnešní datum.

https://www.starfall.com/h/holiday/calendar/?t=293528734

Procvičovali jsme Parts of a house - učebnice str. 40-41 + online cičení (viz odkaz níže).

Pustili jsme si The house song (viz odkaz níže) a trénovali odpověď na otázku Where´s the ..?/ Kde je ....? In the bathroom./V koupelně.

Přehráli jsme si příběh v učebnici str. 42.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_05?cc=cz&selLanguage=cs

Za domácí úkol nakreslíme do školního sešitu dvoupatrový dům/My house. Nezapomeneme na garáž a zahradu. Do každé místnosti jeden kus nábytku (např. do koupelny/bathroom patří bath/vana).

See you next Monday:-) Bye for now.

28.4.

Dnes (v úterý) proběhla první online hodina angličtiny. Velká pochvala pro Tomáše Kašpara z 2.B. Zvládl jsi mluvit a odpovídat na otázky anglicky celou hodinu:-) 

Úkoly na příští online hodinu:

Parts of a house

1. Procvičte si novou slovní zásobu

https://www.youtube.com/watch?v=1lqZmMu5wkk&list=TLPQMjgwNDIwMjBUOV-mZxDyJw&index=1

2. Podle učebnice str. 40-41 vypracujte cvičení

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/rooms

3. Poslechněte si písničku The house song. Příště budeme procvičovat opovědi na otázku Where´s the...?/ Kde je ...?

https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY&list=RDDR5qPNPGCmY&start_radio=1

4. Přehrajte si příběh - učebnice str. 42. Zkusíme si ho zahrát. 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_05?cc=cz&selLanguage=cs

Have a nice weekend! See you next Tuesday:-)

 

27.4.

ONLINE LEKCE ANGLIČTINY 28. 4. v 9:00

Hodina probíhá jako konferenční hovor přes Google Hangouts Meet. Je potřeba mít připojení k internetu přes počítač, notebook, mobil nebo tablet. Dále je potřeba mít mikrofon a výhodou je kamera (v mobilu a tabletu je kamera i mikrofon, v notebooku většinou také, mikrofon může být i ve sluchátkách. Kamera není podmínkou.)

 

Jak postupovat: Připojení přes počítač nebo notebook - kliknete na tento odkaz: https://meet.google.com/rkf-htzz-vrr nebo ho zkopírujete nebo vložíte do interentového vyhledávače Připojení přes tablet nebo mobil: stáhněte si předem aplikaci Meet (zdarma, zelená bublina s bílou kamerou). Do hodiny se přihlásíte buď kliknutím na odkaz https://meet.google.com/rkf-htzz-vrr a otevřením přes aplikaci MEET nebo rovnou z aplikace MEET, kam zadáte už jen kód: rkf-htzz-vrr.

Těším se a držím palce, ať se nás připojí co nejvíc!