Učivo 4. - 8.10.

Publikováno: 6. 10. 2021 Autor(ka): Denisa Šašková

ČJ - PP do str. 7, PS ¨str.21, 18 (kdo ještě nemá), , str. 7 cv.5 -7, UČ - 22 - 23 - druhy vět, cv. 1 do školního sešitu, označit druhy vět, cv.2, naučit básničku ze stany 21 - PS Žabák loupežník, v tomto cvičení určování druhů slov - podst., přídavná jména, slovesa, předložky

M - počítáme zpaměti do str.7, PS do str. 18, G - úsečka, přímka, bod, bod leží, neleží na přímce, úsečce, křivá čára, přímá čára, lomená čára. Sudá lichá čísla. Videa - ke všemu na MATÝSKOVA MATEMATIKA

PRV - rodina, škola, značky, naše obec do str. 12, PS str. 13 dú - 15 

Opakování učiva 2.ročníku - cokoliv na webu - školákov, umimeto a jiné