Angličtina ( Vyhnánková )

Publikováno: 9. 10. 2020

Formou hry jsme procvičovali číslovky 11 - 20.

Zopakovali jsem si slovíčka:  teacher, door, window, floor.

Pracovní sešit strana 5    Zopakovali jsme si jednotlivá slova v cvičení 2 :   People, Food, Animals, Classroom

Pokračovali jsme na straně 6 cvičení 1,  procvičovali jsme si slovesa:  climb, jump, ride, dance, ride a bike, rollerblade

Spojili jsme obrázky sportujících dětí se slovesy.

Domácí úkol strana 6, cvičení 2 : spočítat kolik dětí na obrázku dělá jednotlivé sporty a zapsat číslem do oranžových kroužků.