Angličtina ( Vyhnánková )

Publikováno: 25. 9. 2020

Dnes jsme opakovali pokyny:  pick up, put down, read, write, count to ten   -     učebnice na straně 2

What´s the weather like ?  Jaké je  počasí?   Učebnice na straně 3 

Workbook strana 49 Vystřihovánka počasí

Domácí úkol : jednotlivé obrázky v kruhu vybarvit a přinést na příští hodinu.