Erasmus+

Publikováno: 28. 5. 2022 Autor(ka): Milena Mariašová

Projekt Naši planetu máme jen jednu

Erasmus+

Dovolte nám Vás informovat, že na naší škole bude probíhat projekt Naši planetu máme jen jednu, jehož autorkami jsou vyučující školy.

Se svým projektem uspěly v konkurenci mnoha ostatních žadatelů programu Erasmus+.

V rámci tohoto programu vyjedou během letních prázdnin do zemí Evropské unie, aby načerpaly inspiraci do výuky, rozšířily své znalosti a dovednosti nejenom v oblasti CLIL a projektové výuky, ale také navázaly kontakty s vyučujícími z ostatních evropských zemí.

Po návratu se pokusí nabyté zkušenosti využít ve své školní praxi.

První aktivitou, do které se zapojili žáci a žákyně, je soutěž o nejlepší logo projektu.

V průběhu měsíce června proběhne výstava žákovských prací - virtuálně i reálně v prostorách školy.

Projekt bude pokračovat dalšími aktivitami v novém školním roce.