Encounter

Publikováno: 15. 3. 2022 Autor(ka): Martina Říhová

Naše škola (žáci II. stupně) se zapojila do  výzkumného projektu: ENCOUNTER: Experiences of Youth in Natural Mentoring Relationships (Setkání: Zkušenost dospívajících s přirozenými mentorskými vztahy).

Encounter

Cílem projektu je zkoumat zkušenost dospívajících s mentoringem a kvalitu, dynamiku a funkci přirozených mentorských vztahů ve zkušenosti dnešních dospívajících mladých lidí (Přirozeným mentorským vztahem se rozumí podpůrný mezigenerační vztah mezi dospívajícími a jejich významnými dospělými). Projekt získal financování Evropské komise v programu Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie Action č. 101027291 (více na: https://cordis.europa.eu/project/id/101027291 nebo na https://encounter.mentoring.cuni.cz/FHSE1.html) a je realizován ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.