Barvy ve 3.A

Publikováno: 6. 3. 2023 Autor(ka): Kamila Čmejrková

Ve 3.A proběhl projektový den zaměřený na barvy, během kterého děti zkoumaly barvy ze všech úhlů, pohledů a stran. Zjistily kde a jak v přírodě můžeme pozorovat barvy, kolik jich máme, jak vypadá duha a které barvy obsahuje.

Barvy ve 3.A

Pak následovaly pokusy zaměřené na skládání barev, smícháním dvou a více barev nám vznikaly nové odstíny barev, nebo dokonce barvy jiné. Rozkládáním barev (rozpouštěním fix) do filtračního papíru jsme mohli zjistit, z jakých barev se daná fixa skládá. Zkoušeli jsme to u tmavších odstínů fix např. hnědé, černé, fialové,... 

Na závěr dne děti hledaly na obrázcích zvířata ukrytá v přírodě pomocí specifického zabarvení (krypse) a seznámily se s tím, jak živočichové využívají barev prostředí ke svému schovávání.