Podpora vzdělávání cizinců

Publikováno: 10. 9. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

Projekt pomáhá dětem a žákům - cizincům.

Podpora vzdělávání cizinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑33 014/2019), který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.  Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Naše žádost o zapojení do programu byla schválena a ve škole realizujeme doučování těchto žáků již třetím rokem.