Poznávací a výukový zájezd do Velké Británie

Publikováno: 28. 9. 2022

Bournemouth září 2022

Na začátku školního roku 2022/23 jsme se vydali na výukový a poznávací zájezd do Velké Británie.

Po cestě autobusem přes Německo, Belgii a Francii jsme se v přístavu Calais nalodili na trajekt. Plavba proběhla klidně, přistáli jsme na britské půdě a pokračovali do místa našeho pobytu do města Bournemouth na jihu Anglie.

První den nás čekal výlet vlakem do městečka Poole a vyhlídková projížďka výletní lodí po okolních zátokách. Večer jsme se přivítali s hostitelskými rodinami a unavení po dlouhé cestě jsme padli do postele.

Pondělní ráno bylo ve znamení zahájení výuky angličtiny v jazykové škole, do skupin podle úrovně znalostí byly děti rozděleny na základě výsledků rozřazovacího testu, který absolvovaly již v Praze.

Každý den pobytu probíhala dopoledne výuka angličtiny a odpoledne jsme vyrazili na výlet do okolí.

Navštívili jsme muzeum automobilismu National Motor Museum v Beaulieu, zříceninu středověkého hradu Corfe Castle, Stohehenge, Salisbury, prošli jsme se po útesech Jurassic Coast Path, pobyli jsme na pláži v Bournemouth, zažili adrenalinový zážitek na Spinnaker Tower v Porthsmouth, kde jsme obdivovali historickou loď HMS Victory, které velel kapitán Nelson.

Na závěr pobytu v Británii jsme prošli centrum Londýna s jeho světově známými památkami, londýnskou prohlídku jsme ukončili plavbou lodí po Temži.

Během našeho pobytu v Londýně jsme vnímali změnu atmosféry vlivem úmrtí královny Alžběty II.

Zpět na kontinent jsme pluli také trajektem a po dlouhé cestě autobusem jsme se v pořádku vrátili na místo odjezdu před školu.

Zažili jsme typické anglické počasí, ochutnali britskou kuchyni, seznámili se s anglickými hostitelskými rodinami.

Děti "byly hozeny do vody" a musely komunikovat anglicky.

Rozhodně se většina z nich v angličtině zdokonalila, i když někteří asi poznali, že budou muset zabrat.

Mám velikou radost z toho, že zpětná vazba od učitelů v anglické škole a od anglických rodin je pozitivní. 

Jedna z hostitelek dokonce napsala pochvalu na naše čtyři žáky z osmých tříd.

Děkuji všem, kdo jste vzorně v Británii reprezentovali naši školu a zemi a rodičům za důvěru a odvahu.

Snad se podmínky k cestování v budoucnu ještě více nezkomplikují a bude možné podobný zájezd opět zrealizovat.

Milena Mariašová