Zápis do ZŠ

Publikováno: 18. 4. 2024 Autor(ka): Martina Říhová

V úterý a ve středu se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. Moc děkujeme pí uč. Kufové za organizaci úkolové cesty a všem pí učitelkám a učitelům zapisujícím zájemce. Poděkování patří i žákům osmých tříd za reprezentaci školy a velkou pomoc.

Zápis do ZŠ

Fotogalerie