Deskové hry

Publikováno: 19. 11. 2023 Autor(ka): Veronika Fenclová

Žáci 9.A a 9.B si v rámci volitelného předmětu Informatika vyrobili vlastní deskové hry.

Každá hra musela obsahovat vlastnoručně vyrobená hrací pole, hrací předměty (např. figurky, kostky apod.), pravidla v českém i anglickém jazyce, reklamní plakát, krabičku. Součástí byly povinně i QR kódy, některé odkazovaly na vlastní videa, jiné na vlastní webové stránky.

Celý projekt se žákům velmi povedl, ale narazili jsme i na problémy, chybami se ovšem člověk učí. Např. žáci sami tiskli figurky na 3D tiskárnách, až při tisku zjistili, že není možné vytisknout úplně vše, co si v Tinkercadu vymodelují, případně byli překvapeni reálnými rozměry vymodelovaných předmětů. Často jsme se setkali i s nepřesnostmi v sepsaných pravidlech.

Následně jsme si hry vzájemně otestovali a ohodnotili.

Pár fotek je k dispozici zde.

Díky volitelným předmětům můžeme cíleně diferencovat výuku a ve volitelném předmětu Informatika máme možnost zabývat se pokročilejšími IT oblastmi než v rámci povinné výuku ve 4. - 8. ročníku. Učíme se pracovat s Pythonem, připravujeme funkční programy prostřednictvím blokového programování (Scratch) na informatickou soutěž na střední škole, kde se žáci mohou setkat v rámci konkurenčního prostředí i se svými vrstevníky z jiných základních škol, v dalších hodinách připravíme video na DOD naší školy apod.