Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

  • 02
  • pripravka
ZŠ a MŠ Santoška

Olympiáda v českém jazyce

Publikováno 18.12.2018, v kategorii Školní akce
V letošním ročníku školního kola Olympiády v českém jazyce poměřilo své schopnosti 18 žáků 8. a 9. tříd. Dva z nich, Julie Vyskočilová a Henryk Tietjen, postupují do obvodního kola. Všem zúčastněným děkujeme.

Mikuláš v 1.B

Publikováno 16.12.2018, v kategorii Aktuálně ze třídy
Třídu 1.B navštívil Mikuláš, čertíci a anděl, s dětmi si všichni popovídali a děti dostaly nadílku. 

4.A v Minoru

Publikováno 13.12.2018, v kategorii Aktuálně ze třídy
Žáci ze 4.A tento měsíc navštívili dvakrát divadlo Minor a zhlédli dvě úžasná představení. První návštěva patřila hře Lipany, ve které se diváci dozvěděli o husitech a jejich bojích. Dnešní vystoupení uvedlo žáky do Sherwoodského lesa, kde se Robin Hood statečně postavil nepříteli, a tak zachránil svou lásku a lid zbavil špatného vladaře.

Pozvánka na vánoční jarmark

Publikováno 11.12.2018, v kategorii Školní akce
Vážení rodiče, milí žáci a všichni přátelé naší školy, dovolte, abychom Vás pozvali na vánoční jarmark naší školy, který se bude konat dne 13.12.2018 od 15.30 hod na dvoře školy. Po zahájení následuje vystoupení dětí a žáků a prodej výrobků. V příloze naleznete program. Těšíme se na Vás. ZŠ a MŠ.

Mikuláš ve škole

Publikováno 07.12.2018, v kategorii Školní akce
Ve středu 5.12. navštívil naši školu Mikuláš. Spolu s čerty a anděly prošel všechny třídy, pochválil hodné děti a rozdal mikulášskou nadílku. Děkujeme žákům 9. tříd a paní učitelce Kufové za organizaci akce.

3.A dnes navštívil Mikuláš

Publikováno 05.12.2018, v kategorii Aktuálně ze třídy
3.A dnes navštívil Mikuláš, z knihy hříchů přečetl hříšníky, kteří občas zlobí, nedávají pozor, vyrušují a perou se o přestávkách. Také pochválil ty děti, které jsou hodné, dobře pracují, snaží se a pomáhají ostatním. Děti dostaly balíčky s nadílkou. 

Poslední fotky z fotogalerie