Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Školní jídelna

Obědy do škol

Publikováno 02.09.2018, Napsal(a) , v kategorii Školní jídelna
Rada MČ Praha 5 dne 1. 9. 2015 usnesením č. 33/1200/2015 schválila projekt Obědy do škol. V příloze naleznete „Pravidla“ a „Žádost“. Příspěvek se poskytuje na kalendářní rok. Zákonní zástupci mohou žádat o příspěvek do 30. 9. na Odboru školství MČ Prahy 5 (slečna Olivie Zemanová). Podle pravidel žádost zkontroluje odbor školství a následně předá Komisi…

Provozní řád školní jídelny

Publikováno 17.11.2010, Napsal(a) , v kategorii Školní jídelna
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY - OBĚDY Jak se chovat ve školní jídelně Po dobu výdeje obědů škola zajišťuje pedagogický dozor, jehož pokyny se žáci řídí žáci přicházejí do jídelny vestibulem ze školy aktovky a svršky odkládají v určeném prostoru do jídelny vstupují jen ti, kteří mají přihlášený oběd všichni se chovají ukázněně a v souladu se společenskými…

Informace o školní jídelně

Publikováno 17.11.2010, Napsal(a) , v kategorii Školní jídelna
INFORMACE PRO RODIČE - platby, odhlašování, kontakty, čipy cena oběda kategorie žáci 7-10 let: 26 Kč,- za 1 oběd žáci 11-14 let: 28 Kč,- žáci 15 a více let: 30 Kč,- děti MŠ do 6 let 35 Kč,- děti MŠ nad 6 let 38 Kč,- Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, kterého žák dosáhne v…

Poslední fotky z fotogalerie