Mgr. Milena Mariašová

Učitelé II. stupeň

Učitelé I. stupeň

Umístění:
č. 218
Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě, děkuji.

O mně

Na PedF UK jsem vystudovala učitelství ZŠ a SŠ - aprobaci ČJ a VV, Kvalifikaci pro výuku AJ na ZŠ, SŠ a VOŠ jsem získala na MÚVS při ČVÚT, která odpovídá úrovni C1 podle SERRJ, angličtinu jsem studovala mimo jiné i v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK a při svém pracovním a studijním pobytu v Londýně. V nedávné době jsem absolvovala metodické kurzy pro učitele Erasmus+ v Corku v Irsku (CLIL), v Londýně (New Ideas in the English Classroom) a ve Scarborough (CLIL), v roce 2000 jsem složila státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Absolvovala jsem kurz a letní školu RWCT a řadu různých školení převážně zaměřených na výuku AJ. Vyučovala jsem anglický jazyk, český jazyk a výtvarnou výchovu na ZŠ v Praze 5 a 6. Maturitu jsem složila na střední umělecké škole, kde jsem se věnovala textilnímu výtvarnictví, ke kterému se ráda vracím. Ráda cestuji, plavu, lyžuji a věnuji se cyklistice. Ve volném čase navštěvuji různé kulturní akce. Pracovala jsem jako dobrovolník pro nadaci na ochranu mořských želv v Indonésii. Zajímám se o otázky ochrany přírody. Věřím, že pozitivní myšlení má vliv na úspěšný život.