Zápis do prvních tříd a přípravné třídy pro ukrajinské žáky

Publikováno: 20. 5. 2022 Autor(ka): Martina Říhová

Zápis se bude konat 7.6. 2022 od 14.00 hod do 16.30 hod v 1. patře. Rodiče přinesou povolení k pobytu (vízum) a doklad o zdravotním pojištění. Prokáží místo pobytu (adresa) v Praze 5.

Zápis do prvních tříd a přípravné třídy pro ukrajinské žáky

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 7. června 2022 od 14 do 16.30 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду 7 червня 2022 року .

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu 7 červnja 2022 roku.

Kritéria pro přijetí:

  • Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
  • Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části;
  • Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.