Testování žáků

Publikováno: 21. 2. 2022 Autor(ka): Veronika Fenclová

Vážení rodiče, věnujte pozornost novým informacím ohledně testování žáků.

Od 17. 1. probíhá antigenní testování žáků jednou týdně, a to vždy v pondělí.

Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování.

Nově mají od 31. 1. 2022 výjimku z testování všichni žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Ve dny, kdy bude probíhat testování MUSÍ být žáci II. stupně ve své třídě již v 7:45! Aby testování žáků příliš nezasahovalo do 1. vyučovací hodiny.

V případě nepřítomnosti žáka v době testování, musí být otestován ihned po návratu do školy.

 

Testování se týká i žáků přípravné třídy.

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami před testováním ve škole RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování po pozitivním antigenním testu ve škole nebo například o nákazu v rámci rodiny.

Leták s dalšími informacemi je k dispozici zde.