Poděkování sponzorům

Publikováno: 2. 5. 2022 Autor(ka): Martina Říhová

Od začátku války se naše ZŠ rozrostla o 66 žáků z Ukrajiny. Stejně jako všem, není ani nám lhostejná jejich složitá situace. Většina z nich neměla potřebné vybavení – aktovky, penály, sešity, psací potřeby a další pomůcky, bez kterých se ve škole neobejdou.

Poděkování sponzorům

V této nelehké situaci přišla pomoc ze strany rodičů, kteří darovali do školní sbírky velké množství ošacení, obuvi, hraček a školních potřeb. Někteří z nich dali škole i finanční dary – poděkování patří Heleně Leblové, Petře Režné, Paulovi Alanovi Dubskému.

Rádi bychom jako škola poděkovali také  spolku CIBCA - Czech Irish Business and Cultural Association za finanční dar ve výši 61752 Kč na výdaje spojené s ukrajinskými žáky – nákup školních potřeb, úhrada obědů, školní akce apod.

Děkujeme!

 

Big thanks to our sponsors!

Our school has taken in 66 Ukrainian students since the beginning of the war. We have been deeply affected by their complicated family situations. Majority of the students immediately needed basic school supplies necessary for their integration in our school - such as school bags, pencil cases, exercise books, pens and pencils etc.

We had a very successful clothes, shoes and stationery collection, when parents of the students from our school donated a lot of things so much needed by the Ukrainian students. We also received financial donations - we would namely like to thank Helena Leblová, Petra Režná and Paul Alan Dubsky.

We would also like to thank CIBCA - Czech Irish Busness and Cultural Association (www.cibca.cz) for their generous financial donation of 61 752 CZK which will cover purchase of school books and woorkbooks, costs of Ukrainian students joining other students at school trips and excursions, and last but not least, their school lunches for April.

Thank you all very much, we appreciate your help!

 

Спасибі спонсорам

З початку війни наша початкова школа поповнилася на 66 учнів з України. Ми, як і всі, не байдужі до їхньої важкої ситуації. У більшості з них не було необхідного обладнання – портфелів, пеналів, зошитів, канцтоварів та інших посібників, без яких вони не могли обійтися в школі.

У цій складній ситуації прийшла допомога зі сторони батьків, які передали до шкільної колекції велику кількість одягу, взуття, іграшок та шкільного приладдя. Деякі з них також дали фінансові пожертви школі – подяки відносяться: Гелені Лебловій, Петрі Режній, Павлу Алану Дубському.

Як школа, ми також хочемо подякувати організації CIBCA – Чесько-Ірландської Ділової та Культурної Асоціації за фінансовий подарунок у розмірі 61 752 крони на витрати, пов’язані з українськими учнями – придбання шкільного приладдя, оплата обідів, шкільних заходів тощо.

Дякуємо!