Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Letní provoz - zápis

Publikováno 19.02.2018, Napsal(a) , v kategorii Zprávy pro rodiče MŠ

Letní provoz MŠ 2018

 

Mateřské školy budou uzavřeny

v 1. týdnu v červenci

2. – 6. 7. 2018

2 poslední týdny v srpnu

20. – 31. 8. 2018

 

Současně budou otevřeny 3 mateřské školy, anebo 2 mateřské školy (v návaznosti na kapacitu, resp. počet tříd).

 

Pro letní provoz budou otevřené školky ve 3 blocích po 14 dnech:

 

1. blok

9. – 20. 7. 2018

2. blok

23. 7. – 3. 8. 2018

3. blok

6. – 17. 8. 2018

 

Podmínky pro přijetí dítěte:

 

- dítě již navštěvuje některou z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 (a výjimkou jsou děti zapsané do MŠ Slivenec, avšak pouze v případě volné kapacity);

- rodič/zákonný zástupce se dostaví do mateřské školy, kde bude organizován letní provoz, předloží požadované dokumenty a uhradí platby za stravné a školné.

 

Žádost si vyzvedněte v kanceláři MŠ Santoška.

 

Rodič/zákonný zástupce odevzdá na OŠK ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4 Žádost o zařazení do letního provozu

a to od 1. 3. 2018, nejpozději však do 15. 4. 2018, obdrží potvrzení o přijetí žádosti.

 

 

Oblast: Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech:

9. 7. – 20. 7. 2018

23. 7. – 3. 8. 2018

6. 8. – 17. 8. 2018

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004

 

 

Mgr. Naděžda SUCHÁ

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117

ZŠ a MŠ, Grafická 13/1060,
odl. pracoviště MŠ Holečkova 38, Praha 5 – Smíchov

 

Mgr. Radmila JEDLIČKOVÁ

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185

 

 

Mgr. Dagmar TRČKOVÁ

 

 

 

 

Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430

 

Mgr.et Mgr.Soňa HASENKOPFOVÁ

 

 

Poslední fotky z fotogalerie