Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Základní informace o Klubu Santoška

Publikováno 03.06.2015, Napsal(a) , v kategorii Základní informace

Proč existuje Klub Santoška a kde sídlí?

Hlavní myšlenkou klubu Santoška je nabídnout dětem možnost trávit volný čas ve společnosti spolužáků a učitelů. Klub sídlí přímo v bodově školy a nachází se v přízemí.

Velké přestávky

 • Nabízíme možnost tento čas strávit v místnosti školního Klubu Santoška
 • (určeno žákům 4. až 9. ročníků – 3.patro)

Polední přestávky

 • Nabízíme možnost strávit polední přestávky (mezi dopoledním a odpoledním vyučováním) v našich prostorách v přízemí. V letošním roce tuto možnost zatím nevyužívá žádná třída.
 • (určeno žákům 6. až 9. ročníků)

Středeční klubové odpoledne

 • Každou středu od 14:00 do 17:00 hodin mají žáci možnost prožít odpoledne ve společnosti spolužáků a kamarádů, zahrát si šipky, ping-pong, po dohodě také na hřišti (školním dvoře) nebo jen tak posedět.
 • V letošním roce chystáme spolu se Ško-Parem klubová odpoledne s různými zájmovými náplněmi(proběhlo například odpoledne s ubrouskovou technikou).
 • Dále bude v těchto dnech probíhat Školní liga.
 • (určeno žákům 4. až 9. ročníků – přízemí)

Turnaje a soutěže

 • Navazujeme na již uskutečněné turnaje a soutěže - stolní tenis (dvouhra, čtyřhra),fotbal, florbal, volejbal, přehazovaná, vybíjená, squash-vybíjená, nohejbal, sudoku, nejlepší bábovka, zeměpisná soutěž, paragraf 11/55,
 • Další soutěže zařazujeme dle návrhů žáků.
 • Většina soutěží probíhá ve středu nebo čtvrtek od 14.00hod. (určeno žákům 4. až 9. ročníků)

Pobytové akce (každoročně připravujeme)

 • víkendové akce pro žáky 4. - 9.ročníku - cca dvakrát ročně
 • pobytovou akci pro žáky 6.ročníku "Šesťáci, vítejte!" - touto akcí chceme šesťáky uvítat na 2.stupni a přesvědčit je, že se přechodu z 1.stupně nemusí bát
 • pobytovou akci pro žáky 7.ročníku ,,Sedmáci, to zvládneme!" - tato akce napomáhá kohezi třídního kolektivu a zaměřuje se na vzájemné slušné chování chlapců a dívek mezi sebou
 • pobytovou akci pro žáky 8.ročníku "Osmáci, a co dál?!" - touto akcí nabízíme osmákům možnost prožít čas se svými spolužáky a učiteli, projekt je mimo jiné změřen na Volbu povolání, jeho cílem je pomoci žákům zvládnout důležité dvouleté období školní docházky
 • pobytovou akci pro žáky 9.ročníku "Deváťáci, mějte se!" – květen, červen (společně strávený čas deváťáků a učitelů žákům jistě zpříjemní poslední dny školní docházky na základní škole)

Poslední fotky z fotogalerie