Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Zájmové kroužky
Jitka Zabranská

Jitka Zabranská

středa, 11 říjen 2017 12:44

Říjen

ČJ - Skládáme a rozkládáme slabiky ma, me mi, mo, mu,la,le,li,lo,lu. Čteme slova s těmito slabikami a věty. Poznáme ještě s a slabiky sa,se,si,so,su. Knížky : Živá abeceda,Pracovní sešit k živé abecedě, Cviky

M -Sčítáme a odčítáme do 4. Tvoříme slovní úlohy k obrázkům a příkladům.

Pu - Povídáme si o lese, parku, poznáváme stromy.

pondělí, 25 září 2017 13:18

Září

ČJ -procvičujeme samohlásky, naučíme se rozlišovat samohlásky krátké a dlouhé, dělíme slova na slabiky, tvoříme věty, vyprávíme si

M - poznáme čísla 1 - 5, přiřazujeme správný počet puntíků, rozeznáváme více, méně, rovná se

      píšeme 1,2

Pu - povídáme si o chování ve škole při vyučování, o přestávce, hledáme rozdíly, cesta do školy, chování na        ulici

 

 

 

pondělí, 25 září 2017 07:33

Den bez aut

V pátek 22.9. jsme se zúčastnili Dne bez aut. Na akci jsme přišli mezi prvními. Děti dostaly čokoládu nebo lipo. První zastávka byla u trampolíny. Zaskákali si všichni. U zeměkoule jsme dostali dárečky .Na dalším stanovišti jsme skládali z lega nebo kreslili. Vždy jsme dostali malý dáreček. Největší radost nám udělala cukrová vata a balonky. 

středa, 20 září 2017 11:09

Kroužek KREATIV

Zveme prvňáky a druháky do kroužku KREATIV. Budeme vyrábět, vystřihovat  a malovat vlastníma rukama. Kroužek bude od l5.00 do l6.00 hodin každý čtvrtek. Začínáme 3.l0.2017
Cena 200 Kč (na materiál).
Hlásit se můžete pí.uč Pivoňkové nebo pí.uč. Zabranské.
pátek, 30 červen 2017 07:33

Poslední zprávy z naší třídy

Na závěr roku si pro nás Zuzka, Lenka a Terka připravily akrobatické vystoupení. Nasťa nám zatancovala moderní tanec,který nacvičila v kroužku "Moderního tance".

Za příjemného počasí jsme se prošli po Praze. Trasa: ZŠ U Santošky, Na Knížecí, Újezd, Kampa, Karlův most, ulicí Karlovkou na Staroměstské náměstí ( došli jsme v deset hodin na Orloj ),Národní divadlo a tramvají zpět.

A takto jsme se rozloučili.

pondělí, 22 květen 2017 07:29

Exkurze do Hasičárny Modřany

V pátek jsme se vydali na exkurzi do Hasičárny Modřany. Část cesty jsme šli pěšky do kopce, ale protože jsme byli rozchození ze školy v přírodě, moc nám to nevadilo i když bylo horko. Po přivítání  a chvíli v učebně jsme šli do garáží. Asi nejvíce se nám líbilo procházení a svezení hasičským autem.

Strana 1 z 3

Poslední fotky z fotogalerie