Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

O škole
Martina Říhová

Martina Říhová

pátek, 09 listopad 2018 09:10

Týden vědy a techniky

V rámci Týdne vědy a techniky se ve čtvrtek žáci 8.A zúčastnili exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Seznámili se s fungováním steroidů v lidském těle, poznali analytickou laboratoř jako detektivní kancelář a viděli demonstraci laserů, holografie a jejich další použití v mikroskopii.

úterý, 06 listopad 2018 14:13

Ředitelské volno

Z organizačně-technických důvodů v souladu s § 24 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji na 3.1. a 4.1.2019 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu pro zájemce. Školní jídelna nebude vařit.

 

 

středa, 31 říjen 2018 14:51

Halloween at school

Ve středu 31.10. se uskutečnilo ve škole HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE plné her, plnění úkolů a pokusů.

Děkujeme paním učitelkám Svobodové a McCollum, panu učiteli Panskému a žákům šesté třídy za realizaci akce.

pátek, 26 říjen 2018 12:05

Šablony II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony II ZŠ a MŠ Santoška“.

Z této dotace bude hrazena činnost školního psychologa a speciálního pedagoga pro základní školu a činnost školního asistenta v mateřské škole.

pondělí, 26 únor 2018 11:53

Podpora vzdělávání cizinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017), který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.  Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Naše žádost o zapojení do programu byla schválena a ve škole realizujeme doučování těchto žáků. 

středa, 24 říjen 2018 07:57

1.A v knihovně

Žáci 1.A navštívili městskou knihovnu. Seznámili se s prvními knížkami a začali v nich luštit první písmenka.

Strana 1 z 23

Poslední fotky z fotogalerie