Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Školní řád

Školní řád je základní vnitřní norma organizace, která upravuje vztahy subjektů přicházejících do styku v procesu vzdělávání a výchovy. Jedná se o vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči žáků a školou. Každá ze zúčastněných stran má svá práva i povinnosti. Tyto vyplývají z obecně platných předpisů (zákon o rodině, zákon č. 561/2004 Školský zákon, vyhláška 48/2005 Sb.…

Poslední fotky z fotogalerie