Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 63

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Publikováno 17.11.2010, Napsal(a) , v kategorii Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. Poradenská činnost se zaměřuje na pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, zajišťování podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování služeb kariérového poradenství těmto žákům.…

Školní metodik prevence

Publikováno 17.11.2010, Napsal(a) , v kategorii Školní poradenské pracoviště
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. ŠMP vytváří, koordinuje a podílí se na  realizaci Preventivního programu školy. Metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti prevence sociálněu patologických jevů. Spolupracuje s  orgány místní správy a samosprávy (zjm. s odborem sociální prevence a  odborem sociálně právní ochrany dětí – Úřad městské části). V případě výskytu sociálně patologických jevů se též podílí na intervenci…
Spolupracující organizace – komplexní péče Školní psycholožka spolupracuje se spádovou Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 5. Zde jsou, kromě jiného, prováděna především vyšetření specifických poruch učení, chování a testy intelektových schopností. Pouze tato poradna může ze zákona podat návrh na integraci dětí se specifickými vzdělávacími požadavky, na individuální vzdělávací plán, stejně tak jako na odklad školní docházky…

Závislost na počítačových hrách

Publikováno 17.11.2010, Napsal(a) , v kategorii Školní poradenské pracoviště
Základní škola a mateřská škola U Santošky 1 Praha 5 - Smíchov Ve své praxi se v poslední době velice často setkávám s dětmi, pro které jsou počítače nejsilnější a mnohdy dokonce jedinou zálibou a které trest od rodičů v podobě zákazu hry na počítačích (což je u některých dětí jediným trestem, který na ně platí) cítí naprosto katastrofálně. Také od některých rodičů slýchávám věty, že jejich dítě je šikovné, protože už v nízkém věku…
V roce 2006 bylo na škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které vzniklo v souvislosti se zapojením školy do projektu PŠP – Poradenství, škola, povolání. Školnímu poradenskému pracovišti se myslím podařilo plně zařadit a včlenit do provozu školy. Školní poradenské pracoviště v současné době sestává ze školní psycholožky, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence. Tým je…

Poslední fotky z fotogalerie