Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Činnost školního psychologa na ZŠ a MŠ U Santošky

Publikováno 05.02.2015, Napsal(a) , v kategorii Školní poradenské pracoviště

Psycholog pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sama přispívá svou činností k překonávání obtíží (např. náprava SPU/specifických poruch učení/, terapeutické vedení dětí). Psycholog se soustředí především na následující oblasti:

 • vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním
 • vyhledávání dětí s rizikem poruch čtení a psaní
 • asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní prostředí
 • náprava specifických poruch učení a s nimi souvisejících psychických zátěží
 • řešení vztahových problémů ve třídě
 • práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit dynamiku vztahů a komunikaci třídního učitele a žáků
 • řešení individuálních problémů dětí /vztahových, rodinných, emočních/, problémů spojených s dospíváním, anorexie, zneužívání omamných látek atd.
 • podpora žáků ve znevýhodněné životní situaci (děti z neúplných rodin, děti vážně nemocných rodičů nebo v jiné náročné životní situaci)
 • podpora žáků se zdravotním znevýhodněním
 • spolupráce na preventivních programech (Program drogové prevence, Prevence sociálně patologického chování, Sexuální výchova, Program vedení skupiny osobnostního růstu)
 • skupinová či individuální diagnostika intelektových předpokladů, motorických dovedností, paměťových schopností, pozornosti atd.
 • diagnostika profesní orientace, kariérové poradenství, pomoc při volbě střední školy
 • provozování internetové poradny pro žáky
 • spolupráce na výjezdech tříd a skupin v rámci KLUBU SANTOŠKA
 • konzultace a metodické vedení učitelů

Školní psycholog je ve škole především pro děti a jejich rodiče. Její činnost podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Proto veškeré důvěrné informace, k jejichž předání učitelskému sboru rodiče nebo děti nedají souhlas, zůstávají k dispozici pouze psycholožce. Činnost psychologa je přímo závislá na vůli, spolupráci a důvěře dětí, rodičů a pedagogů. Pouze za takových předpokladů může mít její práce efektivní přínos pro všechny strany. Nezbytností je generální, případně individuální, souhlas rodičů s prací psychologa na škole. Často také včasné vyhledání psycholožky rodičem nebo dítětem, i kvůli zdánlivě nedůležitému problému, může předejít pozdějšímu kritickému zhoršení. Pouze v důvěryhodném a přátelském prostředí může psycholog dané problémy dobře prozkoumat, zhodnotit, pochopit a zvolit vhodný nápravný postup.Věříme, milé děti a vážení rodiče, že se nám na škole podaří vybudovat podmínky, které by umožnily naši vzájemnou spolupráci, jejímž cílem je spokojenost a prospěch všech dětí.

Pracovní hodiny školní psycholožky
Mgr. Radky Černé:
Konzultační hodiny výchovné poradkyně
Mgr. Hany Bartošové:
PO: - - - - - - - -
ÚT: 8:00 - 16:00
ST: - - - - - - - -
ČT: 8:00 - 16:00
PA: - - - - - - - - 
Po individuální telefonické domluvě
na čísle: 251 001725

Pracovna školní psycholožky je v prvním patře vedle účtárny. Návštěvy jsou možné ve výše uvedených konzultačních hodinách po předchozí domluvě

na tel. čísle: 773 023 882, 251 001 729

nebo na e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace probíhají v místnosti č. 208

a dále po předchozí dohodě.

 

Konzultační hodiny školní metodičky prevence
Brigity Kufové:
Konzultační hodiny psycholožky Pedagogicko-psychologické poradny Praha5
Mgr. Evy Žalmánkové:
PO: - - - - - - - -
ÚT: 17:00 – 18:00
ST: - - - - - - - -
ČT: - - - - - - - -
PA: - - - - - - - -
Budou upřesněny v průběhu září.
nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poslední fotky z fotogalerie