Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Školní družina

Halloween ve školní družině

Publikováno 20.10.2016, Napsal(a) , v kategorii Školní družina
Dnes děti z 1. B a pár dětí z 1. C slavily Halloween. Děti přišly v kostýmech, některé přinesly dobroty a hlavně se velice těšily, až ochutnají želatinový dort, který jsme spolu vytvářeli. Hudba a zábavné hry rozhodně nechyběly.

Platby za školní družinu

Publikováno 12.10.2011, Napsal(a) , v kategorii Školní družina
Vážení rodiče, platby za ŠD posílejte na číslo účtu : 161443427/0300, variabilní symbol rodné číslo Vašeho dítěte. Platbu je možné provádět trvalým příkazem a to dvakrát ročně - za pololetí 1.500,- Kč (do 15. září a do 15. února), nebo i celý rok částkou 3.000,- Kč (do 15.září).

Řád školní družiny

Publikováno 29.11.2010, Napsal(a) , v kategorii Školní družina
1. Přihlašování žáků do školní družiny Přihlašování žáků do školní družiny se děje formou standardizovaného zápisního lístku - přihlášek se základními údaji škola – název, kontakty jméno a příjmení žáka, rodné číslo, trvalé bydliště zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu zákonný zástupce – jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení osoby zmocněné…

Poslední fotky z fotogalerie