Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Eva Erbenová

Eva Erbenová

pondělí, 22 říjen 2018 09:49

Nová škola v nové republice

Žáci 9.B při návštěvě výstavy „ Nová škola v nové republice“ v Národním pedagogickém muzeu vyplňovali pracovní listy, prošli si muzeum, pobavili se u kostýmů z I. republiky a radovali se z pochvaly za své chování od zaměstnanců muzea. Výstava odhaluje méně známé podrobnosti meziválečného školství. Snahou výstavy je přiblížit stav školství na Slovensku a Podkarpatské Rusi, který se značně lišil od rozvinuté školské sítě v Čechách a na Moravě. Seznámili jsme se se snahami o změnu stylu výuky spjatou s profesorem Václavem Příhodou – tzv. příhodovská reforma, která začala být testována již v roce 1929. Soustředila se především na nahrazení frontálního způsobu výuky a aktivizaci žáků, kteří si vyhledávali informace, učili se samostatně a podíleli se i na samosprávě školy. Některé dnešní snahy o modernizaci školství nejsou tedy vlastně nic nového. Výstavu můžete navštívit až do 31. 12. 2018.

pondělí, 10 září 2018 13:42

Vycházka

Úterý 11.9. tématická vycházka.

odchod: 14.00 ze školy

- návrat: 15.30 Anděl (rozchod)

- s sebou: papír, tužka, lítačka, pití

 

pondělí, 10 září 2018 10:25

100 let republiky

Žáci naší školy zahajují celoroční práci na projektech ke stému výročí založení Československa.

úterý, 09 květen 2017 12:05

Magičtí Lucemburkové

Drobná výstava objemem, však ohromná svým obsahem v nádherném prostředí pražského Karolina žáky 7. tříd okouzlila. Pracovali ve skupinách, vyhledávali odpovědi na zadané otázky, ve škole pak následně zpracovávali a vzájemně se informovali o výsledcích své práce. Děti je třeba pochválit za vzorné chování na veřejnosti a velmi pěknou pracovní morálku.
pondělí, 05 prosinec 2016 08:27

Osudový listopad našeho pamětníka

S napětím a velice pozorně poslouchali žáci naší deváté třídy slova pana inženýra Františka Šedivého. Vzpomínal na dobu studií – do roku 1942 navštěvoval reálku, která se tehdy nacházela v budově naší školy. 17. listopad 1939 znamenal nejen uzavření českých vysokých škol, ale poznamenal i středoškolské vzdělávání, mnozí studenti museli odejít. Pan Šedivý vyprávěl o hrůzách války, o jejím konci, o nástupu nového života, o poválečných nadějích. Perzekuce po roce 1948 mnohé naděje zmařily, měly vliv na myšlení mnoha lidí. Někteří začali aktivně kritizovat situaci v zemi. K nim patřil i vysokoškolák František. Na škole záhy založili se spolužáky aktivní ilegální skupinu. Brzy však byli vyzrazeni a pozatýkání. Mezi zatčenými byl na jaře 1952 i náš pamětník. V listopadu byl vynesen rozsudek – 14 let vězení. Většinu trestu prožil v pekle jáchymovských uranových dolů. Zatčen byl pětadvacetiletý mladík, vrátil se ztrápený muž s velmi trpkými zkušenostmi, které ho však zocelily. A tak jsme před sebou s úctou hleděli na vitálního pána, velmi mladistvého vzhledu i myšlení.

Poslední fotky z fotogalerie