Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Martina Říhová

Martina Říhová

úterý, 24 duben 2018 09:48

První pozdravy z Březové

3.A a 4.C posílají první pozdravy ze sportovní školy v přírodě.

Aktuální informace sledujte i na školním facebooku.

středa, 18 duben 2018 07:54

ŠvP 3.B a přípravka

Krásný pozdrav z Janova posílá přípravka a děti ze 3.B.

středa, 18 duben 2018 07:42

ŠvP 3.B a přípravka

Krásný pozdrav z Janova posílá přípravka a děti ze 3.B.

pondělí, 16 duben 2018 12:03

ŠvP přípravná třída a 3.B

Děti z přípravné třídy a ze 3.B dojely v pořádku a posílají první pozdravy.

středa, 04 duben 2018 14:06

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 3. dubna 2018 je pro Vás a Vaše děti ( prozatím pro II. stupeň) zpřístupněna nová webová aplikace – elektronická žákovská knížka, která Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. kdykoli prostřednictvím internetu. Přihlásit se můžete z odkazu „Bakaláři“ na webových stránkách školy www.santoska.cz ( O škole) díky unikátnímu uživatelskému jménu a heslu, které dostanete od třídních učitelů.  Dalšími možnostmi jsou přístupy přes váš mobilní telefon či tablet. Poslední variantou jsou mobilní aplikace, které naleznete v Google Play a App Store. Po stažení zadáte adresu https://bakalari.santoska.cz a přihlásíte se jménem a heslem, které jste obdrželi od TU.

Po přihlášení můžete sledovat zadanou průběžnou klasifikaci. Na úvodní stránce se zobrazí počet nových známek a počet plánovaných klasifikací. Známky jsou rozlišeny velikostí podle váhy. Nové známky jsou zobrazeny červeně. Plánovaná klasifikace otazníkem. Vykřičník u známky : učitel zadal u známky datum, kdy se práce psala. Učitel známku zapisuje do elektronické klasifikace ale jiný den. Systém také ukazuje vážený průměr – upozorňujeme žáky i rodiče, že tento průměr se automaticky nepřevádí na výslednou známku na vysvědčení a nelze se na něj odvolávat. O výsledné známce rozhoduje vyučující s přihlédnutím k celému průběhu vzdělávání daného žáka a všem relevantním okolnostem, které ovlivňují jeho výsledky.

úterý, 27 březen 2018 20:42

Co se děje s komunálním odpadem?

V úterý 27. března vyjela 9. třída na exkurzi do firmy ZEVO Praha - Malešice, která se zabývá spalováním komunálního odpadu. Úvodem byli žáci pomocí instruktážního filmu seznámeni s účelem a provozováním spalovny. Poté absolvovali prohlídku celého provozu. Ověřili si, že tento způsob likvidace odpadu je nejen ekologický, ale že umožňuje i výrobu energie pro ohřev teplé vody a vytápění budov.

Strana 1 z 21

Poslední fotky z fotogalerie