Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Hana Ben Touzia

Hana Ben Touzia

pátek, 23 listopad 2018 14:04

Night sky 8k v planetáriu hl.m. Prahy

V pondělí jsme s 8. třídami navštívili Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy, abychom zhlédli pořad Night sky (Noční obloha) v anglickém jazyce. Prostřednictvím digitálního systému se žáci seznámili s nejzajímavějšími souhvězdími, proletěli se vesmírem a viděli jednotlivé planety sluneční soustavy a jiné astronomické objekty. 

čtvrtek, 25 říjen 2018 14:13

Angličtina (Hana Svobodová)

Ve čtvrtek 18.10 jsme začali 2. lekci Pens and pencils. Zazpívali jsme si písničku What's in my bag?, kterou můžete procvičovat s dětmi zde. Slovíčka k druhé lekci můžete procvičit zde. Dnes jsme se s dětmi podívali na pohádku o čarodejnici Winnie (Winnie the Witch) a jejím kocourovi (Wilbur the cat). Děti si zopakovaly barvy a počítaly do deseti. Nakonec nakreslily kocoura Wilbura tak, jak vypadal po kouzlení čarodejnice Winnie! Pak jsme zazpívali společně písničku Winnie the witch song

pátek, 14 září 2018 12:59

Angličtina (Hana Svobodová)

V hodině angličtiny se děti seznámily s učebnicí Happy House 1 a také se členy rodiny Happy House. Děti s malou pomocí dokázaly odpovědět na otázku 'What's your name?' a poté jsme si společně zazpívali písničku The hello song. Děti mají sešitech nalepené informace k výuce AJ - pomůcky a odkaz na webové stránky, kde můžete s dětmi opakovat písničky a říkanky.

pátek, 23 červen 2017 13:05

Angličtina (H. Svobodová)

V úterý jsme s dětmi napsali závěrečný test, který nám pomůže v září rozdělit děti do skupin. Všechny děti ve skupině byly tento rok moc šikovné a zvládly skvěle i změnu paní učitelky. Každý proto dostal na závěr hodiny diplom. Děti si mohly na druhou stranu diplomu nakreslit obrázek ke každé lekci. Příští rok se dětem budou hodit slovíčka, která jsme se letos naučili a také bude více hodin angličtiny. Přeji všem krásné prázdniny!

středa, 14 červen 2017 13:49

Angličtina (H. Svobodová)

V úterý byli děti spojeny s částí skupiny paní učitelky Holíkové. Procvičovali jsme si vazby What are you wearing...?, Are you wearing...?, I'm wearing ... a zároveň jsme si zopakovali slovíčka 6, lekce Summertime a zazpívali si písničku Are you wearing something (red)? Potom jsme začali 7. lekci Playtime a děti naučily se nová slova. Děti si nalepily nová slovíčka do sešitu. Pro zopakování můžete použít odkaz zde. Mohou si také zazpívat písničku I'm playing.  Příští úterý si děti napíší opakovací test, na základě kterého se v září rozdělí do nových skupin.

pátek, 09 červen 2017 12:19

Angličtina (H. Svobodová)

Minulou hodinu jsme začali 6. lekci Summertime, a zopakovali jsme slovíčka letní oblečení a  zazpívali písničku. Pak jsme se podívali na příběh The Sunhat. Děti se naučily novou vazbu I'm wearing ... (Mám na sobě ...), kterou jsme si procvičili při hře s kostkou v učebnici. Příští hodinu si s dětmi společně vypracujeme pracovní listy, které mají nalepené v sešitě.

Strana 1 z 4

Poslední fotky z fotogalerie