Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Kamila Čmejrková

Kamila Čmejrková

čtvrtek, 29 červen 2017 13:23

Výlet do Drážďan

Jako každoročně i letos vyjely děti do německy mluvící oblasti. Výlet do Drážďan se žákům II. stupně vydařil po všech stránkách. Paní průvodkyně Hošková měla program opět dokonale připravený. Ukázala nám centrum města, prohlédli jsme si celé nově vystavěné ulice i pozůstatky bombardování, obdivovali se kráse protestantského Frauenkirche, navštívili obrazárnu ve Zwingru. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v nádherných zahradách pod Pirnou. Do Prahy jsme se vrátili unavení, ale plní zážitků.

pátek, 23 červen 2017 13:42

Obrázky ze školní akademie!

Pozor, pozor, pokud si chcete prohlédnout fotky ze školní akademie, následujte odkaz! Děkujeme velice manželům Svobodovým.

čtvrtek, 01 červen 2017 13:55

Exkurze do Osvětimi

Na začátku května navštívili deváťáci památník obětem holokaustu a muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Fotografie si můžete prohlédnout zde

úterý, 09 květen 2017 12:56

Vzbudila zájem i u starších žáků

12. dubna 2017 vyšel v 8. čísle čtrnáctideníku Národní osvobození článek, který připomíná dlouholetou práci paní učitelky Erbenové. V rámci projektu Post Bellum organizuje žáky, kteří ve skupinách zpracovávají životní příběhy pamětníků 2. světové války. Pamětní medaile 3. stupně, kterou jí Svaz bojovníků za svobodu letos udělil, je velkým vyznamenáním pro celou naši školu.

čtvrtek, 20 duben 2017 13:04

Jednotky času - domácí úkol

Milí šesťáci! Zde najdete slíbenou fotku tabule. Dokončete výpočty, které jste v hodině nestihli a porovnejte své výpočty s výsledky na tabuli. Promyslete si, zda a proč jsou vaše výpočty správné, případně si je opravte. Zkontrolujte výsledky na tabuli a opravte všechny nedostatky nebo chyby. Jen pro připomenutí, jsou to úlohy 1-4 ze strany 96. KČ

pátek, 31 březen 2017 13:08

Paní Eva Erbenová

V březnu došlo k významné události týkající se základní školy U Santošky na Smíchově. Učitelka této školy Mgr. Eva Erbenová obdržela od ústředí Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) velké ocenění svých několikaletých snah o zachování informací o životě a působení některých odbojářů z druhé světové války. Za tím účelem vzbudila u žáků zájem, vytvořila několik týmů, které dosáhly vynikajících výsledků, takže jak v roce 2014, tak v roce 2016 získala tato škola první místa mezi pražskými školami. Člen ústředního výboru této organizace plk. Emil Kulfánek jí předal za účasti ředitelky školy RNDr. Martiny Říhové a člena 75. ZO ČSBS Ing. Jaromíra Lisého pamětní list a svazovou medaili za zásluhy 3. stupně.

Pětka duben 2017.pdf

Strana 1 z 8

Poslední fotky z fotogalerie