Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Projekty na škole

Bezpečné cesty do školy

Publikováno 06.04.2017, Napsal(a) , v kategorii Projekty na škole
V letošním školním roce jsme se přihlásili do projektu Bezpečné cesty do školy, který probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pražské matky (PM). V minulých letech byl úspěšně realizován na více než třech desítkách pražských škol, přičemž u většiny z nich se podařilo zlepšit dopravní prostředí i komunikaci s úřady a…
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 29. 07. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona…
Je tomu již rok a půl, kdy na naší škole začal projekt ProAsistence, který si jako cíl vytyčil pomoc znevýhodněným žákům. Minimálně jsme plánovali podpořit 45 dětí, konečné číslo podpořených žáků je 88, což považujeme za úspěch a jsme rádi, že jsme se mohli s dětmi, jejich rodiči i učiteli více setkávat a hledat cesty, jak…
Se začátkem školního roku se rozběhla také poslední etapa projektu ProAsistence, asistenti, speciální pedagožka, sociální pedagožka a školní psycholožka budou pod projektem na škole fungovat do konce ledna 2015. Projekt je otevřen všem jakkoliv znevýhodněným dětem, k dnešnímu datu podporujeme asi osmdesát žáků naší školy. Jsou otevřeny nové a staronové kroužky, jejichž seznam naleznete v sekci…

ProAsistence informuje

Publikováno 24.06.2014, Napsal(a) , v kategorii Projekty na škole
Za tento školní rok jsme podpořili 67 znevýhodněných žáků naší školy. Máme radost ze všech drobných i velkých úspěchů. Kromě učení jsme se věnovali také zábavě, v tomto školním roce probíhal sportovní kroužek pro malé i větší, relaxační kroužek, hudební kroužek, kroužek graffiti a komunikační kroužek. V příštím školním roce bude projekt probíhat v prvním pololetí…

Novinky projektu ProAsistence

Publikováno 14.02.2014, Napsal(a) , v kategorii Projekty na škole
V druhém pololetí bude v pondělí od 13ti do 15ti hodin fungovat doučovací skupinka zaměřená především na doučování angličtiny, s Nellou Líčkovou, která skupinku povede je ale možné domluvit se na doučování i dalších předmětů. V tomto čase si mohou děti přijít o Hnízda zahrát také deskové hry či popovídat. Otevíráme také nový komunikační-filmový kroužek, kde…

Poslední fotky z fotogalerie