Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Projekty na škole

V rámci zakončení projektu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem bylo především zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí naší školy, došlo k předání finální dopravní studie zástupci MČ P5 panu místostarostovi Mgr. V. Śollemu a škole. Dalším krokem bude jednání s MHMP ohledně realizace. Děkujeme celému realizačnímu týmu - zástupci rodičů panu Pavlíčkovi, zapojeným pedagogům i žákům,…

Bezplatné doučování cizinců

Publikováno 25.09.2017, Napsal(a) , v kategorii Projekty na škole
Pro integraci dětí-cizinců je důležitá podpora při výuce nad rámec standardní výuky. Tato integrační aktivita je prospěšná nejen pro žáky, ale i pro pedagogy – napomáhá zachovat určité učební tempo celé třídy. Z těchto důvodů je možnost bezplatného doučování nejčastější poptávka rodičů i škol. V rámci projektu „Podpory vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ…

Bezpečné cesty do školy

Publikováno 06.04.2017, Napsal(a) , v kategorii Projekty na škole
V letošním školním roce jsme se přihlásili do projektu Bezpečné cesty do školy, který probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pražské matky (PM). V minulých letech byl úspěšně realizován na více než třech desítkách pražských škol, přičemž u většiny z nich se podařilo zlepšit dopravní prostředí i komunikaci s úřady a…
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 29. 07. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona…
Je tomu již rok a půl, kdy na naší škole začal projekt ProAsistence, který si jako cíl vytyčil pomoc znevýhodněným žákům. Minimálně jsme plánovali podpořit 45 dětí, konečné číslo podpořených žáků je 88, což považujeme za úspěch a jsme rádi, že jsme se mohli s dětmi, jejich rodiči i učiteli více setkávat a hledat cesty, jak…
Se začátkem školního roku se rozběhla také poslední etapa projektu ProAsistence, asistenti, speciální pedagožka, sociální pedagožka a školní psycholožka budou pod projektem na škole fungovat do konce ledna 2015. Projekt je otevřen všem jakkoliv znevýhodněným dětem, k dnešnímu datu podporujeme asi osmdesát žáků naší školy. Jsou otevřeny nové a staronové kroužky, jejichž seznam naleznete v sekci…

Poslední fotky z fotogalerie