Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Přípravná třída

ŠvP 3.B a přípravka

Publikováno 18.04.2018, Napsal(a) , v kategorii Přípravná třída
Krásný pozdrav z Janova posílá přípravka a děti ze 3.B.
Od školního roku 2015/16 je na naší škole otevřena přípravná třída. Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném…

Volby ve škole

Publikováno 18.01.2018, Napsal(a) , v kategorii Přípravná třída
I děti z přípravky prožívaly páteční volby probíhající na naší škole. Nejen že jsme si o volbě prezidenta povídali, ale také jsme navštívili třídu, ve které se volby chystaly.A nejzajímavější byly volební urny a náš státní znak.
V pátek jsme si v přípravné třídě vyrobili královské koruny, vybarvili jsme obrázek, zazpívali koledu “MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM” a vykoledovali jsme si sladkou odměnu. A teď už víme, kdo byl Kašpar, Melichar a že ten”černý vzadu”je Baltazar.

Návštěva Mikuláše

Publikováno 07.12.2017, Napsal(a) , v kategorii Přípravná třída
Včera naši přípravku navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Počáteční obavy a strach brzy vystřídala radost z nadílky i přesto,že někteří malí hříšníci byli čerty označeni pekelnými sazemi. Nakonec se se s milou návštěvou všichni beze strachu vyfotili.

Bovýsek v přípravné třídě

Publikováno 14.11.2017, Napsal(a) , v kategorii Přípravná třída
V rámci projektu Ovoce do škol zavítal plyšový kamarád Bovýsek do naší třídy. Bovýsek s sebou přinesl nejenom zábavný hádankový kvíz, ale i odměnu pro děti za správné řešení. Cílem celého projektu je podporovat zdravou výživu, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a celkově zlepšit zdravotní stav mladé populace. Žáci 1. stupně základních škol dostávají v rámci…

Poslední fotky z fotogalerie