Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Přípravná třída

Od školního roku 2015/16 je na naší škole otevřena přípravná třída. Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném…

Poslední fotky z fotogalerie