Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

ředitelka školy, vyučuje - CH na II. stupni…
zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, výchovná poradkyně .…
zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, třídní 3.B třídy…
třídní učitelka I. A vyučuje 1 st. ZŠ…
třídní učitelka I.B
třídní učitelka 1. C vyučuje 1. st. ZŠ…
třídní učitelka II. A + TV na 2.…
třídní učitelka II .B vyučuje - 1. st…
třídní učitelka III. A vyučuje - 1. st.…
třídní učitelka III. C vyučuje - 1. st.…
třídní učitel IV. třídy, vyučuje 1.st + AJ,…
třídní učitelka V. B Vzdělání Pedagogická fakulta UK…
třídní učitelka V. A vyučuje 1. st. ZŠ …
Třídní učitelka VI. A Vyučuje: Čj, Př, ZPC,…
třídní učitel VI. B vyučuje ZE + DĚ
speciální pedagog + vyučuje výtvarnou výchovu Vzdělání Pedagogická…
třídní učitelka VII. B třídy vyučuje ČJ +…
třídní učitelka VIII. třídy, vyučuje ČJ + HV…
třídní učitelka IX. třídy vyučuje M + FY…
třídní učitelka VII. A, školní metodik prevence vyučuje …
učitelka přípravné třídy ZŠ U Santošky 1 .…
aprobace NJ + DĚ
vyučuje matematiku Vzdělání: Universita J. E. Purkyně, Fakulta…
Vyučuje AJ na 1. i 2. stupni .…
učitelka I i II. stupně, vyučuje anglický jazyk…

Poslední fotky z fotogalerie