Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

ředitelka školy, vyučuje - CH na II. stupni…
zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, výchovná poradkyně .…
zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, třídní IV.B třídy…
třídní učitelka I. A Vzdělání Pedagogická fakulta UK…
třídní učitelka I.B
třídní učitelka II. A vyučuje 1 st. ZŠ…
třídní učitelka II. B
třídní učitelka II. C vyučuje 1. st. ZŠ…
třídní učitelka III. A + TV na 2.…
třídní učitelka III .B vyučuje - 1. st…
třídní učitelka IV. A vyučuje - 1. st.…
třídní učitelka IV. C vyučuje - 1. st.…
třídní učitel V. třídy Vzdělání : PedF UK…
Třídní učitelka VI. A Vyučuje AJ na 1.…
třídní učitelka VI. B vyučuje M + FY…
Třídní učitelka VII. A Vyučuje: Český jazyk a…
třídní učitel VII. B vyučuje ZE + DĚ
třídní učitelka VIII. A, školní metodik prevence vyučuje …
třídní učitelka VIII. B třídy vyučuje ČJ +…
třídní učitelka IX. třídy, vyučuje ČJ + HV…
speciální pedagog + vyučuje výtvarnou výchovu Vzdělání Pedagogická…
učitelka přípravné třídy ZŠ U Santošky 1 .…
aprobace NJ + DĚ
vyučuje matematiku Vzdělání: Universita J. E. Purkyně, Fakulta…
učitelka I i II. stupně, vyučuje anglický jazyk…
učitelka II. stupně. vyučuje Př Vzdělání: PedF UK…

Poslední fotky z fotogalerie