Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

ředitelka školy, vyučuje - CH na II. stupni…
zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, výchovná poradkyně .…
zástupkyně ředitelky pro I. stupeň, třídní V.B třídy…
třídní učitelka I. A
třídní učitelka I. B vyučuje 1. st. ZŠ…
třídní učitelka II. A Vzdělání Pedagogická fakulta UK…
třídní učitelka II.B
třídní učitelka III. B
třídní učitelka III. A
třídní učitelka III.C
třídní učitelka IV. A + TV na 2.…
třídní učitelka IV .B vyučuje - 1. st…
třídní učitelka V. C vyučuje - 1. st.…
třídní učitel VI. třídy Vzdělání : PedF UK…
třídní učitelka VII.A aprobace NJ + DĚ
třídní učitelka VII. B vyučuje M + FY…
Třídní učitelka VIII. A Vyučuje: Český jazyk a…
třídní učitel VIII. B vyučuje ZE + DĚ
třídní učitelka IX. A, školní metodik prevence vyučuje …
třídní učitelka IX. B třídy vyučuje ČJ +…
vyučuje ČJ + HV .. vedoucí předmětové komise…
učitelka přípravné třídy ZŠ U Santošky 1 .…
učitelka II. stupně. vyučuje Př Vzdělání: PedF UK…
učitelka I i II. stupně, vyučuje anglický jazyk…

Poslední fotky z fotogalerie