Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Mimořádné informace

Elektronická žákovská knížka

Publikováno 04.04.2018, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Vážení rodiče, od 3. dubna 2018 je pro Vás a Vaše děti ( prozatím pro II. stupeň) zpřístupněna nová webová aplikace – elektronická žákovská knížka, která Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. kdykoli prostřednictvím…

Voda teče.

Publikováno 26.02.2018, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Oprava vodovodního řadu je ukončena, v úterý se vyučuje podle rozvrhu.

Začala výměna oken

Publikováno 07.02.2018, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Výměna oken (křídlo do ulice Na Březince) pokračuje podle plánu. Hotovo je ve školní jídelně a aktuálně se pracuje ve 3. patře, které bude dokončeno do pátku 9.2. V pondělí 12.2. se začne pracovat ve 2. patře. Třídy z tohoto patra se budou učit v náhradních místnostech.

Program Obědy do škol

Publikováno 22.09.2017, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Připomínáme rodičům, kteří mají zájem o příspěvek na obědy v rámci programu „Obědy do škol“, že musí podat žádost do konce září. V pátek 29.9. bude otevřena pouze podatelna. Podle pravidel podává žádost zákonný zástupce dítěte, kterou zkontroluje odbor školství a následně předá Komisi sociální a zdravotní. Konečné slovo pak má Rada MČ Praha 5. Finanční…

Volby do školské rady

Publikováno 30.03.2017, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Dne 28.3.2017 se konaly doplňující voly do Školské rady Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007. Voleb se zúčastnilo 44.7 % rodičů. Volili se dva zástupci. Nejvíce hlasů získala paní Mgr. Jana Sedláková (45 %) a paní Tereza Lvovská (38 %). Děkujeme všem voličům a těšíme se na práci s novými…

Bezpečnostní opatření

Publikováno 05.11.2014, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti Vašich dětí přijímáme tato opatření: Vstup do budovy dospělým osobám před a v průběhu vyučování je možný pouze po předchozí domluvě s vyučujícím, který si Vás vyzvedne ve vestibulu. Po vyučování a konci zájmových kroužků čekejte na děti ve vestibulu. Učitelé a lektoři Vám děti přivedou. Při vyzvedávání dětí ze školní…

Poslední fotky z fotogalerie