Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Mimořádné informace

Program Obědy do škol

Publikováno 22.09.2017, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Připomínáme rodičům, kteří mají zájem o příspěvek na obědy v rámci programu „Obědy do škol“, že musí podat žádost do konce září. V pátek 29.9. bude otevřena pouze podatelna. Podle pravidel podává žádost zákonný zástupce dítěte, kterou zkontroluje odbor školství a následně předá Komisi sociální a zdravotní. Konečné slovo pak má Rada MČ Praha 5. Finanční…

Volby do školské rady

Publikováno 30.03.2017, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Dne 28.3.2017 se konaly doplňující voly do Školské rady Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007. Voleb se zúčastnilo 44.7 % rodičů. Volili se dva zástupci. Nejvíce hlasů získala paní Mgr. Jana Sedláková (45 %) a paní Tereza Lvovská (38 %). Děkujeme všem voličům a těšíme se na práci s novými…

Bezpečnostní opatření

Publikováno 05.11.2014, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti Vašich dětí přijímáme tato opatření: Vstup do budovy dospělým osobám před a v průběhu vyučování je možný pouze po předchozí domluvě s vyučujícím, který si Vás vyzvedne ve vestibulu. Po vyučování a konci zájmových kroužků čekejte na děti ve vestibulu. Učitelé a lektoři Vám děti přivedou. Při vyzvedávání dětí ze školní…

Poslední fotky z fotogalerie