Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov

U Santošky 1/1007

Mimořádné informace

Ředitelské volno

Publikováno 06.11.2018, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Z organizačně-technických důvodů v souladu s § 24 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji na 3.1. a 4.1.2019 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu pro zájemce. Školní jídelna nebude vařit.

Elektronická žákovská knížka

Publikováno 04.04.2018, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Vážení rodiče, od 3. dubna 2018 je pro Vás a Vaše děti ( prozatím pro II. stupeň) zpřístupněna nová webová aplikace – elektronická žákovská knížka, která Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. kdykoli prostřednictvím…

Program Obědy do škol

Publikováno 22.09.2017, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Připomínáme rodičům, kteří mají zájem o příspěvek na obědy v rámci programu „Obědy do škol“, že musí podat žádost do konce září. V pátek 29.9. bude otevřena pouze podatelna. Podle pravidel podává žádost zákonný zástupce dítěte, kterou zkontroluje odbor školství a následně předá Komisi sociální a zdravotní. Konečné slovo pak má Rada MČ Praha 5. Finanční…

Bezpečnostní opatření

Publikováno 05.11.2014, Napsal(a) , v kategorii Mimořádné informace
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti Vašich dětí přijímáme tato opatření: Vstup do budovy dospělým osobám před a v průběhu vyučování je možný pouze po předchozí domluvě s vyučujícím, který si Vás vyzvedne ve vestibulu. Po vyučování a konci zájmových kroužků čekejte na děti ve vestibulu. Učitelé a lektoři Vám děti přivedou. Při vyzvedávání dětí ze školní…

Poslední fotky z fotogalerie