Třída 3.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 3.A.jpg

Aktuálně ze třídy

Poslední den vyučování v roce 2018 byl ve velké tělocvičně vánoční koncert. Děti z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 3.A si koncert náramně užily, moc se jim líbil a paní učitelkám také. Děti si zazpívaly koledy klasické i ty modernější a také si zatancovaly. Už teď se moc těšíme na příští vánoční koncert.........
Vánoční jarmark - poděkování žákům 3.A, kteří jsou na foto, za pomoc při jarmarku
3.A dnes navštívil Mikuláš, z knihy hříchů přečetl hříšníky, kteří občas zlobí, nedávají pozor, vyrušují a perou se o přestávkách. Také pochválil ty děti, které jsou hodné, dobře pracují, snaží se a pomáhají ostatním. Děti dostaly balíčky s nadílkou.