Třída 8.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 8.A.jpg

Co se učíme?

Zopakujeme si na počítači Unit 2. Podívejte se na video o tom, jak budou vypadat domy v blízké budoucnosti zde. Pod videem jsou cvičení. Můžete si poslechnout rozhovor o plánech na víkend, opět pod poslechem najdete cvičení. Protože se blíží Thanksgiving, najděte si na internetu nějaké anglické video o historii tohoto svátku a pak si zkuste …
Český jazyk: opakování: skloňování, určování mluvnických kategorií - přídavná jména - zájmena - číslovky - slovesa Sloh - charakteristika - výklad Literatura - romantismus Přírodopis - šelmy - ploutvonožci - kytovci - chobotnatci - kopytníci (sudokopytníci, lichokopytníci) 
Český jazyk - mluvnice - nauka o slově - obohacování slovní zásoby - tvarosloví: podstatná jména - opakování, skloňování obecných jmen přídavná jména - opakování učiva, přivlastňovací příd. jm. zájmena - opakování, skloňování zájmen týž/tentýž Český jazyk - sloh - charakteristika Český jazyk - literatura - klasicismu, osvícenství, preromantismus - literární ukázky, autoři Přírodopis - vačnatci…