Třída 8.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 8.A.jpg

Co se učíme?

Český jazyk - mluvnice - opakování - větné členy - slovesa - vid dokonavý a nedokonavý - příslovce a předložky - pololetní písemná práce 15. 1. 2019 - sloh - výklad - literatura - romantismus - čtenářské deníky do 18. 1. 2019 Přírodopis - úvod do biologie člověka - původ a vývoj člověka - buňky -…
Český jazyk Mluvnice - opakování: mluvnické kategorie (skloňování, časování) - zájmena - číslovky - slovesa - VID dokonavý/nedokonavý Sloh - líčení - výklad Literatura - romantismus (charakteristika, autoři a díla) Přírodopis - kopytníci (sudokopytníci, lichokopytníci) - primáti - etologie 
Zopakujeme si na počítači Unit 2. Podívejte se na video o tom, jak budou vypadat domy v blízké budoucnosti zde. Pod videem jsou cvičení. Můžete si poslechnout rozhovor o plánech na víkend, opět pod poslechem najdete cvičení. Protože se blíží Thanksgiving, najděte si na internetu nějaké anglické video o historii tohoto svátku a pak si zkuste …