Třída 7.a
Základní a mateřská škola Praha 5 - Smíchov
U Santošky 1/1007

  • 7a.jpg

Co se učíme?

Pondělí 18. 6. Čj - druhy vedlejších vět - PL procvičování Př - společenstvo polí a sídelní aglomerace - pracovní list Úterý 19. 6. Čj - druhy vedlejších vět - PL procvičování Středa 20. 6. Př - dokument - Zvířecí zbraně Čj - literatura - J. K. Jerome - Tři muži ve člunu s. 192-196 Čtvrtek…
Pondělí 11. 6. Čj - test - větné členy (grafy) - opakování na závěrečný test (příloha) Př - ekosystém vod a mokřadů - pracovní list Úterý 12. 6. Čj - druhy vedlejších vět - zápis (příloha) - PL - vedlejší věty (příloha) Středa 13. 6. Př - společenstvo luk, pastvin a travnatých oblastí - pracovní list…
Pondělí 4. 6. Čj - diktát - kontrola PL - větné členy a grafy Př - test ptáci, dokončení dokumentu Nelétaví ptáci Úterý 5. 6. Čj - grafy - větné členy Středa 6. 6. Př - společenstvo lesa - pracovní list, zápis Čj - literatura - F. Carter s. 152-157 Čtvrtek 7. 6. Návštěva školního psychologa.…